VIEWZ 2019/3 | Armoede

In een notendop

Kunnen we dakloosheid uitroeien? Welke stappen kunnen we ondernemen om te komen tot een duurzame armoedebestrijding? Vraagt zorgverlening aan mensen in kansarmoede extra expertise?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in VIEWZ 2019/3.

Steden, OCMW’s, CAW's en alle mogelijke welzijnsverenigingen worden dagelijks geconfronteerd met pijnlijke en confronterende gebeurtenissen. Ziekte, armoede, eenzaamheid, uitzichtloosheid, verslaving: de medewerkers ervaren het dag aan dag. Dit vraagt bijzondere waarden en een specifieke ingesteldheid. We verlangen van onze medewerkers de nodige beroepsernst en respect voor de klant. In dit nummer vinden ze diverse artikelen met herkenbare situaties en verscheidene handvaten voor creatieve oplossingen.

 

 

Artikel in de kijker

Tijdens de voorbije verkiezingen konden de kijkers van VTM en de lezers van Het Laatste Nieuws niet naast politiek analist Noël Slangen kijken. Slangen, die bekend werd als communicatieadviseur, verkocht zes jaar geleden zijn communicatiebedrijven en zei het communicatievak vaarwel. Vandaag is hij analist voor VTM en Het Laatste Nieuws, columnist voor Het Belang van Limburg en actief in verschillende armoedeorganisaties. Luc Kupers en Staf Mariën gingen met hem in gesprek. In dit interview vertelt hij over de verschillene facetten van armoede, waarom hij zich focust op kinderarmoede, en hoe we armoede kunnen bestrijden. 

Lees hier het volledige interview met Noël Slangen.

 

 

VIEWZ 2019/3, dat is ook ...

Kan de lokale overheid de wereld redden?

Peter Raeymaeckers - Docent Sociaal Werk UAntwerpen

Gemeenten en steden staan voor grote uitdagingen. De jongste armoedecijfers van Kind en Gezin liegen er niet om. De grote lokale verschillen tussen gemeenten en steden tonen aan dat het armoedeprobleem een sterke lokale verankering kent. Tegelijkertijd is de impact van de lokale overheid beperkt aangezien cruciale bevoegdheden om armoede te bestrijden – zoals de sociale zekerheid – op het bovenlokale niveau gesitueerd zijn. Toch mag dit zeker geen excuus zijn om lokaal geen ambitie te koesteren om een sterk sociaal beleid te ontwikkelen. In dit artikel werken we enkele aanbevelingen uit voor een sterk lokaal sociaal beleid. We gaan eerst in op de vraag hoe een ambitieus en daadkrachtig lokaal sociaal beleid kan ontwikkeld worden, daarna bekijken we hoe men op het lokale terrein onderbescherming bij kwetsbare doelgroepen kan aanpakken. Lees meer.
 

We kunnen dakloosheid uitroeien

Fabrizio Leiva-Ovalle - POD Maatschappelijke Integratie

In het begin van de herfst zal dakloosheid weer eens een hot topic worden, zodra de eerste tekenen van de kou voelbaar zullen worden. De vraag zal zijn of het aantal plaatsen voldoende zal zijn om zoveel mogelijk daklozen op te vangen. Op het einde van de winter zal er dan weer een evaluatie van de genomen maatregelen worden gemaakt, voordat het volgende winterseizoen begint. Alsof dakloosheid een seizoensfenomeen is of verband houdt met de rotatie van de aarde. Dakloosheid is het resultaat van intense processen van verarming en van sociale uitsluiting. Lees meer.
 

Kiezen voor duurzame armoedebestrijding

Lieve Maesmans - Interprovinciaal methodiekondersteuner werking opgeleide ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting in pleegzorg

Positieve effecten op lange termijn lijken in armoedebestrijding vaak onhaalbaar. Misschien komt dit omdat we de eerste stap in duurzaamheid nogal eens overslaan: zorgen voor verbinding tussen de leefwereld van gezinnen in kansarmoede en de systeemwereld van hulp- en dienstverlening. Kiezen voor duurzaamheid betekent daarnaast ook kiezen voor een intensief leerproces dat dit verbindingsproces ondersteunt. Enkele ervaringen uit pleegzorg. Lees meer.
 

Zorgverlening aan mensen in kansarmoede vraagt extra expertise

Maya Van den Broeck - Partner zorgbeleid/expert kansarmoede bij Familiehulp

Familiehulp biedt als dienst voor gezinszorg ondersteuning aan heel diverse zorgvragers en gezinnen. In elke cliëntsituatie werken we op maat en stemmen we de hulp af op basis van de noden van de cliënt. Steeds vaker wordt de gezinszorg echter geconfronteerd met meer complexe situaties. Familiehulp kiest daarom voor referentiewerkingen rond verschillende doelgroepen en thema’s. De verzorgenden, oppassers en huishoudhulpen krijgen gerichte vorming en ondersteuning. Naast de referentiewerkingen dementie, psychische kwetsbaarheid, palliatieve zorg, kraamzorg en personen met een handicap, kunnen de zorgverleners ook kiezen voor de referentiewerking zorg verlenen in kansarme situaties. In gezinnen met kinderen kan ook opvoedingsondersteuning aan bod komen. Lees meer.