Tijdschrift

Troeven

Informatie en inspiratie ...

VIEWZ is een informerend en inspirerend vaktijdschrift dat inspeelt op de noden van de spelers in de ruime welzijns- en zorgwereld. Onze auteurs zijn experts, die met hun twee voeten in de praktijk staan. Zij delen hun Visie en Expertise in Welzijn en Zorg.

... voor de ruime welzijns- en zorgsector

In onze huidige maatschappij, met al haar uitdagingen op het gebied van welzijn en zorg, is een duidelijke visie meer dan nodig. Coöperatie, geïntegreerde zorg, buurtwerking … Om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te kunnen bieden, is een nauwere samenwerking tussen alle spelers noodzakelijk: zowel interlokaal, intersectoraal als openbaar-privé. VIEWZ houdt u op de hoogte van wat er leeft in de sector en wil op die manier de verbinding zijn tussen de verschillende spelers. 

Op papier én online

Elk kwartaal krijgt u ons nieuwe magazine in de brievenbus. Strak en uitnodigend vormgegeven, zodat alle aandacht gaat naar de visie van onze experts.

Als abonnee krijgt u ook meteen toegang tot de elektronische versie van het magazine. Met alle voordelen die daarmee gepaard gaan:

 • toegang tot de digitale databank van het tijdschrift

 • extra digitale content bij artikels uit het gedrukte tijdschrift 

 • verschillende weergavemogelijkheden

 • een slimme zoekmotor

Video

Info voor auteurs

Heeft u iets te vertellen over uw vakgebied?
Wilt u uw kennis en expertise delen met de lezers van VIEWZ?

Contacteer de redactie via redactie@connect-to-viewz.be. Zij nemen contact met u op en bekijken samen met u de mogelijkheden.

Vooraleer u begint te schrijven, bezorgen we u de VIEWZ auteursrichtlijnen. Zo weet u perfect wat u te doen staat.

Voorsmaakje

 • VIEWZ - In gesprek met Dominique Verté

  VIEWZ - In gesprek met Dominique Verté

  Er is de laatste tijd heel wat te doen omtrent de vergrijzing van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen. Wat in wezen tegelijk een opmerkelijk en een positief fenomeen is, wordt in de media vaak als problematisch gepercipieerd. We zouden als gevolg van de vergrijzing afstevenen op een afbouw van de sociale bescherming, de afhankelijkheidsgraad zou dermate toenemen dat we steeds langer zullen moeten werken en de gezondheids- en welzijnszorg zou zwaar onder druk komen te staan. Kortom: de vergrijzing zou onze sociale verworvenheden onder druk zetten. Steeds vaker vragen mensen zich af of zij nog op de nodige hulp en ondersteuning zullen kunnen rekenen als zij die nodig hebben. Zal er voor hen in de toekomst nog gezorgd worden en hoe moet dat georganiseerd worden? VIEWZ besprak met Prof. Dr. Dominique Verté een aantal ontwikkelingen in de Belgische en Vlaamse samenlevingen, die aangeven waarom het noodzakelijk is dat antwoorden geformuleerd worden op deze bekommernissen. We gingen ook dieper in op een mogelijk organisatiemodel van hulp, zorg en ondersteuning op lokaal niveau.

 • VIEWZ - In gesprek met Bea Cantillon

  VIEWZ - In gesprek met Bea Cantillon

  VIEWZ ging in gesprek met Bea Cantillon. Vanuit haar functie als directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck geeft ze haar visie op onze welvaartsstaat.

 • VIEWZ - In gesprek met Karine Moykens

  VIEWZ - In gesprek met Karine Moykens

  VIEWZ ging in gesprek met Karine Moykens. Als secretaris-generaal voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft ze als geen ander oog op de evoluties binnen het Vlaamse zorglandschap en de noodzakelijke respons daarop.

 • VIEWZ - Welzijn en performance verzoenen in de sociale economie

  VIEWZ - Welzijn en performance verzoenen in de sociale economie

  De Dagmoed is een flexibel maatwerkbedrijf dat met passie en vertrouwen tewerkstelling biedt aan mensen met een beperkte toegang tot het normale arbeidscircuit. Hun persoonlijke traject staat hierbij centraal. Met een klantgerichte aanpak wil het bedrijf kwaliteitsvolle producten en diensten leveren, zowel in de werkplaats als bij de klant.

Abonneer u

VIEWZ heeft als doel om de hele Vlaamse welzijns- en zorgwereld te informeren en te inspireren. Daarom is en blijft de prijs van het tijdschrift erg voordelig. Hierdoor kan iedereen over een persoonlijk abonnement beschikken.

standaard abonnement                                                               € 102
abonnement voor medewerkers van lokale besturen           €   90

 

* alle prijzen incl. btw.
VIEWZ magazine bestellen?