Tijdschrift

Troeven

Informatie en inspiratie ...

VIEWZ is een informerend en inspirerend vaktijdschrift dat inspeelt op de noden van de spelers in de ruime welzijns- en zorgwereld. Onze auteurs zijn experts, die met hun twee voeten in de praktijk staan. Zij delen hun Visie en Expertise in Welzijn en Zorg.

... voor de ruime welzijns- en zorgsector

In onze huidige maatschappij, met al haar uitdagingen op het gebied van welzijn en zorg, is een duidelijke visie meer dan nodig. Coöperatie, geïntegreerde zorg, buurtwerking … Om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te kunnen bieden, is een nauwere samenwerking tussen alle spelers noodzakelijk: zowel interlokaal, intersectoraal als openbaar-privé. VIEWZ houdt u op de hoogte van wat er leeft in de sector en wil op die manier de verbinding zijn tussen de verschillende spelers. 

Op papier én online

Elk kwartaal krijgt u ons nieuwe magazine in de brievenbus. Strak en uitnodigend vormgegeven, zodat alle aandacht gaat naar de visie van onze experts.

Als abonnee krijgt u ook meteen toegang tot de elektronische versie van het magazine. Met alle voordelen die daarmee gepaard gaan:

 • toegang tot de digitale databank van het tijdschrift

 • extra digitale content bij artikels uit het gedrukte tijdschrift 

 • verschillende weergavemogelijkheden

 • een slimme zoekmotor

Video

Info voor auteurs

Heeft u iets te vertellen over uw vakgebied?
Wilt u uw kennis en expertise delen met de lezers van VIEWZ?

Contacteer de redactie via redactie@connect-to-viewz.be. Zij nemen contact met u op en bekijken samen met u de mogelijkheden.

Vooraleer u begint te schrijven, bezorgen we u de VIEWZ auteursrichtlijnen. Zo weet u perfect wat u te doen staat.

Voorsmaakje

 • VIEWZ - In gesprek met Jo Vandeurzen

  VIEWZ - In gesprek met Jo Vandeurzen

  Al meer dan dertig jaar is Jo Vandeurzen beleidsmaker in de publieke sfeer. In al die jaren - en zeker als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - maakte hij veel aangrijpende en beklijvende momenten mee. Hij zag veel engagement en bouwde heel wat op, maar hij beseft ook als geen ander dat er nog veel werk op de plank ligt. We gingen voor VIEWZ in gesprek met hem.

 • VIEWZ - In gesprek met Patrick Kerkhofs en Patrick Syen

  VIEWZ - In gesprek met Patrick Kerkhofs en Patrick Syen

  We hadden een gesprek met Patrick Kerkhofs en Patrick Syen. Zij richtten in 1990 Probis op en zijn nog steeds de bezielers van deze organisatie, die bekend is van Probis Consulting, zorgoperator Foyer de Lork, de vakbeurzen voor de zorgsector Health & Care en het vroegere Expo60+, vzw Vorm, jobsite CareJobs, Partnerplan, gehandicaptenzorg De Lork, vzw For a Better Life en meer.

 • VIEWZ - In gesprek met Dominique Verté

  VIEWZ - In gesprek met Dominique Verté

  Er is de laatste tijd heel wat te doen omtrent de vergrijzing van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen. Wat in wezen tegelijk een opmerkelijk en een positief fenomeen is, wordt in de media vaak als problematisch gepercipieerd. We zouden als gevolg van de vergrijzing afstevenen op een afbouw van de sociale bescherming, de afhankelijkheidsgraad zou dermate toenemen dat we steeds langer zullen moeten werken en de gezondheids- en welzijnszorg zou zwaar onder druk komen te staan. Kortom: de vergrijzing zou onze sociale verworvenheden onder druk zetten. Steeds vaker vragen mensen zich af of zij nog op de nodige hulp en ondersteuning zullen kunnen rekenen als zij die nodig hebben. Zal er voor hen in de toekomst nog gezorgd worden en hoe moet dat georganiseerd worden? VIEWZ besprak met Prof. Dr. Dominique Verté een aantal ontwikkelingen in de Belgische en Vlaamse samenlevingen, die aangeven waarom het noodzakelijk is dat antwoorden geformuleerd worden op deze bekommernissen. We gingen ook dieper in op een mogelijk organisatiemodel van hulp, zorg en ondersteuning op lokaal niveau.

 • VIEWZ - In gesprek met Bea Cantillon

  VIEWZ - In gesprek met Bea Cantillon

  VIEWZ ging in gesprek met Bea Cantillon. Vanuit haar functie als directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck geeft ze haar visie op onze welvaartsstaat.

Abonneer u

VIEWZ heeft als doel om de hele Vlaamse welzijns- en zorgwereld te informeren en te inspireren. Daarom is en blijft de prijs van het tijdschrift erg voordelig. Hierdoor kan iedereen over een persoonlijk abonnement beschikken.

standaard abonnement                                                               € 102
abonnement voor medewerkers van lokale besturen           €   90

 

* alle prijzen incl. btw.
VIEWZ magazine bestellen?