Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf mogen breder rekruteren

Terug naar het overzicht
Datum: 10/24/2022
Auteur(s): Agentschap Zorg & Gezondheid

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen voortaan ook Vlaamse financiering krijgen voor de aanwerving van medewerkers met een achtergrond buiten de klassieke zorgberoepen.

Zo kunnen logistieke medewerkers aangesteld worden die tegelijk ook taken uit handen nemen van de verpleegkundigen en zorgkundigen zodat die zich kunnen focussen op de zorg. Daarnaast kunnen er ook medewerkers met andere diploma’s tewerkgesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan filosofen, muziektherapeuten, masters in de lichamelijke opvoeding, masters in drama of dans.

De woonzorgcentra kunnen ook tijdelijk zelfstandige verpleegkundigen of verpleegkundigen verbonden aan een andere zorgvoorziening in dienst nemen

De Vlaamse Regering keurde daarvoor afgelopen vrijdag een besluit goed dat een aantal wijzigingen voorziet in de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf.

Meer nieuws over de woonzorgcentra:

- het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) publiceerde n.a.v. haar intersectorale symposium twee overzichtsrapporten. Het ene bundelt de resultaten van metingen in de algemene ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg. In het andere rapport staan nieuwe resultaten van kwaliteitsmetingen in de woonzorgcentra.

- Op donderdag 13 oktober organiseerde Zorg en Gezondheid een congres over de toekomst van de woonzorg. De videobeelden van alle sessies in het auditorium en de presentaties staan op deze webpagina.

- Zorg en Gezondheid heeft een kwaliteitshandboek ventilatie opgesteld voor woonzorgcentra. Het bevat tips en achtergrondinformatie voor een goede ventilatie en verluchting met aandacht voor comfort en energiekosten. Meer over ventileren en verluchten in woonzorgcentra

 

Nieuwsarchief