Sociaal werk rendeert

Terug naar het overzicht
Datum: 05/18/2022
Auteur(s): Johan Siegert

Sociaal Werk werkt! is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Als werkgevers en werknemers willen ze gezamenlijk sociaal werkers en hun organisaties ondersteunen in hun maatschappelijke opdracht. Daarom investeren ze in de ontwikkeling van vakmanschap en eigen regie. En zorgen ze voor zichtbaarheid van de branche door resultaat, impact en waarde van sociaal werk te laten zien. Onderzoeksbureau SEOR concludeert uit de meta-analyse van businesscases over sociaal werk dat op maatschappelijk, economisch en financieel vlak sociaal werk rendeert. "Wij zien bevestigd welke bijdrage sociaal werk levert in kwaliteit van leven en in het voorkomen van zorg. Daardoor kan het ook de personeelstekorten in de zorg dempen." In dit artikel beschrijft Johan Siegert, onderzoekscoördinator van Sociaal Werk werkt! de huidige situatie in Nederland.

Lees het artikel uit VIEWZ 2022/1 hier.

Nieuwsarchief