Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet maatwerk bij individuele inschakeling

Terug naar het overzicht
Datum: 02/01/2022
Auteur(s): VIEWZ redactie

Op vrijdag 14 januari 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet maatwerk bij individuele inschakeling. Zo komt de invoering van individueel maatwerk een stap dichterbij. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan het werk krijgen. Werkgevers kunnen rekenen op een financiële ondersteuning in de vorm van een loonpremie en/of begeleidingspremie. Zelfstandigen met een arbeidsbeperking kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie. De komende weken wordt het uitvoeringsbesluit vormgegeven in dialoog met de verschillende stakeholders.

De invoering van individueel maatwerk zorgt enerzijds voor meer kansen voor personen met een arbeidsbeperking, en anderzijds voor een vereenvoudiging van het beleidskader.

Lees meer.

Nieuwsarchief