Handicap in Brussel: Brusselaars vallen door de mazen van het net

Terug naar het overzicht
Datum: 11/15/2021
Auteur(s): Kenniscentrum WWZ

Het aandeel personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, ligt in Brussel vier keer lager dan in Vlaanderen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de situatieanalyse ‘Personen met een handicap in Brussel’, dat het Kenniscentrum WWZ uitvoerde in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek verscheen eerder dit jaar; deze maand publiceert het Kenniscentrum WWZ een cahier waarin de belangrijkste signalen worden gebundeld. 

In Brussel zijn er veel minder wachtenden op een persoonsvolgend budget of een andere vorm van handicapspecifieke hulp. Maar een korte wachtlijst is niet altijd goed nieuws, zeker niet als dat betekent dat velen er niet op geraken. De aanvraagprocedure voor het budget bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is complex en ontmoedigt mensen om een zorgvraag te stellen, zo blijkt uit het onderzoek. “Je moet al sterk in je schoenen staan om vol te houden, en dat is bij veel Brusselaars niet het geval. Voeg daar nog de problemen aan toe die typisch zijn voor een grootstad, en het is al helemaal onbegonnen werk”, aldus Sjoert Holtackers, beleidsmedewerker bij Kenniscentrum WWZ. 

Aangezien er relatief weinig Brusselaars wachten op een persoonsvolgend budget, is er ook minder vraag naar zorg en ondersteuning. Daarom wordt er minder geïnvesteerd in aanbod voor Brussel, waardoor er nog minder vraag is naar persoonsvolgende budgetten. Vraag creëert immers aanbod en aanbod creëert vraag. Daar knelt het schoentje voor Brussel. 

“We begrijpen dat de procedure om een budget te krijgen er is om een schaarste aan middelen te managen. Maar de komende jaren moet de overheid toch inzetten op diensten die personen met een handicap en hun netwerk ondersteunen, zodat ze hun zorgnood kunnen omzetten in een zorgvraag”, aldus Sjoert Holtackers. “Brussel kampt met een historische zorgachterstand. Dit is het moment om die weg te werken en om in de eerste plaats te investeren in een groter ondersteuningsaanbod voor minderjarigen en in rechtstreeks toegankelijke hulp. Op die manier kunnen we vindplaatsgericht werken en ook al de juiste zorg bieden op jonge leeftijd.”

Op dinsdag 16 november lanceerde het Kenniscentrum WWZ het onderzoek en bijhorende cahier tijdens een themamiddag. Elke Van den Brandt, collegevoorzitter van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, verzorgde het voorwoord: “Mensen die recht hebben op een erkenning en financiële steun moeten dit recht ook kunnen verkrijgen. Daarom versterkten we vanuit de VGC alvast het Brussels aanmeldingspunt voor personen met een handicap (BrAP). Het BrAP stapt actief af naar scholen, ziekenhuizen en wijkgezondheidscentra om te zorgen dat kinderen en volwassenen met een handicap beter te informeren over hun rechten en hen te ondersteunen in hun traject naar erkenning. 

We zetten met ons subsidiebeleid in op projecten die zich richten op de ondersteuning van kinderen en jongeren met een handicap, netwerkversterking en inclusie. We sporen ook organisaties uit het brede VGC-werkveld actief aan om hun reguliere aanbod inclusief te maken voor Brusselaars met een handicap.”

De volledige situatieanalyse is raadpleegbaar via www.kenniscentrumwwz.be.

 

Voor meer inhoudelijke info kan u terecht bij Sjoert Holtackers, 02 413 01 46 sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
Voor praktische info over het cahier kan u contact opnemen met Lieselot Degraeve, lieselot.degraeve@kenniscentrumwwz.be, 02 413 01 53

Nieuwsarchief