VIEWZ seminar ruimte en zorg 29/10/2021 - definitief programma!

Terug naar het overzicht
Datum: 10/21/2021
Auteur(s): VIEWZ redactie

Hoe kunnen we zorg op een kwalitatieve en inclusieve manier organiseren in onze omgeving? Welke zijn de lacunes in ons huidige zorgaanbod? De coronacrisis heeft de inplanting van zorgfaciliteiten in een ruimtelijk kwalitatief en duurzaam kader alleen maar meer aan belang doen winnen. Het VIEWZ seminar RUIMTE & ZORG biedt een uitgelezen kans om hierover in gesprek te gaan en zoomt in op tal van vaststellingen, vragen en bedenkingen binnen de ouderen- en thuiszorg die beleidsmakers en lokale besturen wakker houden.

VIEWZ verwelkomt u graag op 29 oktober 2021 in het Brussels44Center voor een dag vol inspirerende voordrachten en een panelgesprek over het woonzorgcentrum 2.0. Tijdens de walking lunch en de afsluitende netwerkreceptie is er ruimte om ervaringen en ideeën uit te wisselen met collega’s uit de sector.

 

Maak kennis met ons definitief programma en onze keynotesprekers:

 

9.30u - Onthaal

10.00u - Verwelkoming

10.05u - Transitie naar een nieuw economisch 'normaal', welke ruimte voor de zorg? | Peter Lamaire (Belfius)

De coronapandemie heeft er serieus ingehakt, op meerdere vlakken. Ook economisch laat de pandemie nu al en zal ze in de komende periode nog sporen tot littekens nalaten. De volgende grote uitdaging kan echter niet wachten om aangepakt te worden: de transitie naar een meer duurzame economie. Een korte schets van de huidige stand van zaken op macro-economisch vlak en de mogelijke verwachtingen in een veranderende omgeving.

 

10.30u - Innovatie, assistieve technologie en aangepaste infrastructuur, meerwaarden in de context van mensgericht zorg | Ann Vandycke (Mintus)

Mintus bundelt sinds januari 2018 de zorgdiensten van OCMW Brugge. Het gaat om een vertrouwd aanbod van zorgverlening, zorgondersteuning en vrijetijdsactiviteiten, van kinderopvang tot en met de zorg voor de senioren. De woonzorgcentra van Mintus bieden kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting met een persoonlijke toets, respect voor privacy en autonomie. Tijdens de moeilijkste maanden van de COVID-19-pandemie werd duidelijk dat innovatie, assistieve technologie en aangepaste infrastructuur, samen met een sterk doorgedreven flexibiliteit, een absolute meerwaarde bieden in de context van mensgerichte zorg.

 

11.00u - Geïntegreerde zorginfrastructuur | Wim Van Cromphout (B2Ai architects)

B2Ai is als architectenbureau betrokken bij heel wat projecten waarin zorg aanwezig is. De manier waarop deze wordt ingevuld kent verschillende gradaties, zeker in de seniorenzorg. Heel wat oudere mensen beslissen om hun huis te verkopen en naar een appartement te verhuizen, waar nabijheid van andere functies in gemengde projecten een meerwaarde kan betekenen. Een stap verder is het wonen met zorgondersteuning, waar diezelfde verweving van functies en woontypes minstens even belangrijk is. Voor mensen met een zwaarder zorgprofiel blijft echter de gecontroleerde en verzorgende omgeving van een woonzorgcentrum noodzakelijk, hoewel ook daar huiselijkheid, onzichtbare zorg en integratie in de “buitenwereld” steeds meer ingang winnen.

 

11.30u - Overheidsopdrachten voor ruimtelijke infrastructuur | Wim Rasschaert (Rasschaert Advocaten)

De design and build-formule wordt vaak aangeprezen als een wonderformule om sneller en geïntegreerd te werken. Vandaag worden sporthallen, administratieve centra, politiekantoren, bibliotheken, etc. gerealiseerd met DB-procedures. Is dit ook een interessante formule voor de zorgsector? Wat is design and build precies? Is er een design and build light? En waarom zou men hier voor kiezen? Aan de hand van voorbeelden worden tips en tricks meegegeven.
 

12.00u - Lunch

 

13.30u - Eerstelijnszorg in stad/gemeente | Jan De Maeseneer (Universiteit Gent)

De coronapandemie heeft ons geleerd hoe belangrijk een sterke eerstelijnszorg is. Allerlei zorgverstrekkers stonden in de frontlijn om – met veel te weinig beschermingsmateriaal, en veel te weinig testen – de ‘eerste golf’ op te vangen. De officiële start van de eerstelijnszones op 1 juli 2020 kwam geen dag te vroeg: zij vormen het noodzakelijke kader waar lokale besturen, gezondheidszorgverstrekkers, de welzijnssector en vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers elkaar vinden om samen verantwoordelijkheid op te nemen voor een bevolking van ongeveer 100 000 inwoners. In deze bijdrage kijken we naar ‘eerstelijnszorg en ruimte’ vanuit vier invalshoeken: ruimte in de zorg voor het individu; ruimte in de lokale vormgeving van de zorg; zorg voor de ecologische en sociaal-economische ruimte waarin mensen leven en het belang van organisatorische en budgettaire ruimte voor de eerstelijnszorg.

 

14.15u - Het toekomstperspectief van ouderenzorg | Jo Vandeurzen (Integro vzw)

Hoe zal de residentiële ouderenzorg evolueren? De pandemie heeft de kwestie alvast hoog op de beleidsagenda gezet. Er zijn veel inspirerende initiatieven, maar de sector kampt ook met een negatief imago. De woonzorgcentra ondergaan ondertussen grote veranderingen. Van een medisch model naar een zorg- en leefgemeenschap. Wachtlijsten verdwijnen. Personeelsnormen worden versterkt. Maar ook de verwachtingen van kandidaat-bewoners en hun familie wijzigen. We kijken even terug: welke hervormingen werden na de overdracht van de bevoegdheid met betrekking tot de woonzorgcentra in de steigers gezet? En wat zullen de bakens zijn in de transities naar het woonzorgcentrum van de toekomst?

 

15.00u - Panelgesprek woonzorgcentrum 2.0 | Naiké Costa (WZC Sint-Jozef Assenede), Stijn De Vleeschouwer (Team Vlaams Bouwmeester), Peter Vanden Abeele (Stad en Universiteit Gent), Griet Roets (Universiteit Gent)

 

16.00u - Netwerkevent

 

Meer info of inschrijven? Verzeker u nog snel van uw plaatsje en klik hier.

Nieuwsarchief