Projectoproep Stichting P&V (2021): Connecting You(th)

Terug naar het overzicht
Datum: 10/21/2021
Auteur(s): Subsidiemanager

Steeds meer lijken er verschillende groepen naast elkaar in de samenleving te leven, vooral volgens onderwijsniveau of -vorm. We komen elkaar minder tegen, wonen in andere buurten, gaan naar andere sportclubs of scholen …  Dit heeft negatieve gevolgen voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. 

Het  meerjarenproject “Connecting Yout(th)” van de Stichting P&V wil sociale - en onderwijskloven overbruggen en jongeren dichter bij elkaar brengen. Zo lanceert de stichting een projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen. Zo kan niet alleen aan het mentale welzijn gewerkt worden, maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de samenhang in de samenleving. 

De Stichting P&V is hiervoor op zoek naar:

  • Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of: 
  • (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren. Met andere woorden: initiatieven die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke doelen en hierrond samen acties ondernemen.

De projectoproep is gericht naar organisaties in de ruime zin (vzw's, scholen, feitelijke verenigingen, …) die werken met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het kan zowel om een nieuw project gaan of in het verlengde liggen van bestaande en doeltreffende programma's/projecten. De deadline voor het indienen van het dossier is 15 november 2021.

Meer info over dit project? Klik hier.

Nieuwsarchief