Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag en IVT/IT

Terug naar het overzicht
Datum: 06/23/2021
Auteur(s): VIEWZ redactie

Kinderen van 0 tot 21 jaar met een beperking of ernstige chronische aandoening kunnen in de gezinsbijslagregeling een zorgtoeslag krijgen bij hun gewone gezinsbijslag. De aandoening op zich is niet doorslaggevend om het recht op bijkomende gezinsbijslag te openen. Er wordt geëvalueerd wat de weerslag is van de aandoening op verschillende domeinen van het leven van het kind en zijn gezin. Hoe meer hinder het kind en zijn gezin ondervinden ten gevolge van de beperking, hoe hoger de toeslag zal zijn. De toeslag varieert tussen 84,02 euro en 560,10 euro.
Kinderen met een beperking die recht hebben op deze toeslag hebben net zoals alle kinderen ook recht op de basisbijslagen en alle andere sociale toeslagen op basis van de gezinssituatie.
Deze toeslag is cumuleerbaar met een eventueel zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) en met een eventueel zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.

Door een arrest van het Grondwettelijk Hof is de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) verlaagd naar 18 jaar. Vóór deze wetswijziging konden personen met een handicap tot de leeftijd van 21 jaar enkel recht openen op een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (Vlaanderen). Door de wetswijziging kunnen personen van 18 tot 21 jaar kiezen tussen een zorgtoeslag of een IVT/IT. Er is sinds 1 juni 2021 geen cumulatie mogelijk tussen beide: kies je als jongere voor een IVT en/of IT, dan kun je geen zorgtoeslag meer ontvangen. 
De toekenningsvoorwaarden en de bedragen van de IVT/IT zijn niet dezelfde als deze van de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. De medische erkenning voor de zorgtoeslag blijft bestaan, alsook de afgeleide rechten (bv. verhoogde tegemoetkoming, sociaal tarief gas & elektriciteit,…). Op deze manier wordt vermeden dat jongeren tussen 18 en 21 jaar sociale rechten zouden verliezen. 
Ook behoud je het recht op de gewone gezinsbijslag tot en met de maand waarin je 21 wordt als je een erkenning voor specifieke ondersteuningsbehoefte hebt (Groeipakket), tenzij je ook na 21 jaar nog schoolgaand bent. Als schoolgaande jongere behoud je je rechten zolang je schoolgaand bent en maximum tot en met de maand waarin je 25 jaar wordt.
Ben je tussen 18 en 21 jaar en kies je voor een IVT/IT, dan wordt ook het basisondersteuningsbudget stopgezet (behoudens 1 uitzondering). De zorgkas zet het basisondersteuningsbudget stop op het einde van maand waarin je een IVT/IT krijgt, tenzij de IVT/IT later aan haar gemeld wordt. In dat geval zet de zorgkas het basisondersteuningsbudget stop vanaf de eerste dag van de maand van de melding.
Voor de keuze tussen zorgtoeslag en IVT/IT kan je best ook rekening houden met de gevolgen voor afgeleide rechten voor de persoon met een handicap en eventueel de gezinsleden.

Meer info?

Sociale Landkaart - I.10.10. De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en XI.9.7. Schema behoud van rechten bij keuze zorgtoeslag versus IVT

www.socialelandkaart.be

Nieuwsarchief