Projectoproep: Zorgzame buurten

Terug naar het overzicht
Datum: 06/23/2021
Auteur(s): VIEWZ redactie

Met deze oproep wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van zorgzame buurten in Vlaanderen. 

Men wil via deze oproep minstens 95 projecten in het Nederlandse taalgebied selecteren en intensief begeleiden met het oog op de uitbouw van een zorgzame buurt. Het gaat om projecten die dankzij deze tijdelijke financiële impuls hun ideeën voor de uitbouw van een zorgzame buurt kunnen verwezenlijken. Door de begeleiding van deze projecten wil men kennis vergaren en tools ontwikkelen met betrekking tot de uitbouw en ondersteuning van duurzame zorgzame buurten (voorwaarden, succesfactoren, valkuilen, werkzame methodieken) zodat deze tijdens de looptijd van de projecten (en na afloop) gedeeld kunnen worden met alle lokale besturen, zorgraden en welzijns- en zorgactoren. 

Een zorgzame buurt is…

 1. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin hanteert de volgende definitie van een zorgzame buurt: "In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Het is een buurt waar jong en oud samenleven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn.”;
 2. Op een buurt kan er overigens geen vaste regio gekleefd worden. Een buurt bestaat minimaal uit enkele straten;
 3. Deze definities zijn opgenomen in het inspiratiekader zorgzame buurten.  

De opdracht van een zorgzame buurtproject is: 

 1. Elk project zorgzame buurt onderschrijft het inspiratiekader zorgzame buurten;
 2. Dit betekent dat elk project vertrekt van de definities en de visie in het inspiratiekader en aan de slag gaat met de bouwstenen in het kader. Een zorgzame buurt bestaat uit drie luiken:
  • Participatie van de buurt en inclusie;
  • Het verbinden van informele en formele zorg;
  • Intersectorale samenwerking tussen welzijns- en zorgpartners en partners uit andere domeinen in een netwerk dat gericht is op preventie, gezondheidsbevordering en het verlenen van integrale zorg en ondersteuning met een focus op levenskwaliteit.

Looptijd projecten

01/03/2022 - 29/02/2024

Maximaal te ontvangen

De maximale subsidie bedraagt € 50.000,00 per projectjaar. De subsidie kan besteed worden aan personeels- en/of werkingskosten.

 • De indiener cofinanciert voor eenzelfde bedrag als de aangevraagde subsidie. De cofinanciering wordt voorzien via een inbreng van eigen personeel, van eigen werkingsbudget of door externe financiering. Meerdere stakeholders kunnen ook samen voor deze cofinanciering zorgen (lokaal bestuur, welzijns- en zorgorganisaties of andere stakeholders);
 • Met de projectsubsidie wordt er gedurende twee jaar (de looptijd van de projecten) een tijdelijke financiële impuls aan projecten gegeven die dankzij deze impuls hun ideeën over de uitbouw van een zorgzame buurt kunnen ontwikkelen.

Meer info

Nieuwsarchief