Webinar Netwerkzorg: hoe zelfzorg, informele zorg en formele zorg met elkaar verbinden?

Terug naar het overzicht
Datum: 05/17/2021
Auteur(s): VIEWZ redactie

De vergrijzing van de bevolking stelt eisen aan de manier waarop onze hedendaagse zorg is georganiseerd en wordt aangeboden. Geïntegreerde zorg is al langer geen nieuw begrip meer. Maar hoe kan men deze outreachend en buurtgericht implementeren? 
Onze Noorderburen ontwikkelden het Buurtzorgmodel dat de basis vormt voor een persoonsgerichte en holistische zorg. Een nieuw concept dat tal van zorgorganisaties moet inspireren naar een nieuw zorgmodel. 
 

 

Zoals het klokje thuis TICCt, TICCt het nergens

Onder de noemer van het TICC project nemen enkele Belgische, Franse en Engelse zorgspelers het Buurtzorgmodel onder handen. TICC staat voor Transforming Integrated Care in the Community.  De zorgorganisaties testen het concept uit en passen het aan de eigen nationale/ regionale/ lokale noden aan. Woonzorg Emmaüs is de Belgische partner in dit project en zet daarvoor nieuwe stappen. Die zijn samengebracht in het toekomstplan Zorgroute 2031. Nieuw is de klemtoon op buurtzorg en zelforganiserende teams. Inspiratie haalde Woonzorg emmaüs uit zijn deelname aan het Europese project TICC.

In het Nederlandse buurtzorgmodel wordt gewerkt met kleine teams (12-tal) die in een buurt aan de slag gaan en alle aspecten van de zorg voor senioren in handen nemen. Daarbij staat de zorgvrager altijd centraal en moet die zo goed en zo persoonlijk mogelijk worden geholpen. Het team zelf is quasi geheel zelfsturend en beslist zelf hoe het haar zorgtaak uitvoert, hoe medewerkers zich organiseren... Het model baseert zich op gebruiksvriendelijke IT-toepassingen die de administratieve taken ondersteunen. Door de specifieke aansturing van de teams,  worden bovendien de administratieve taken sterk vereenvoudigd.

 

Europese subsidies voor buurtzorg

TICC wordt gesubsidieerd door het Europees financieringsprogramma Interreg 2-Zeeën van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).Het is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). TICC heeft als doelstelling om  gezondheids-  en sociale zorgorganisaties in staat stellen nieuwe ideeën te implementeren en zowel de tevredenheid van patiënten als medewerkers te verhogen door de focus te verleggen naar de essentie van zorg.

 

Webinar: Het buurtzorgmodel uitgetest door Woonzorg Emmaüs

Op vrijdag 28 mei organiseert Woonzorg Emmaüs een webinar over Zorgroute 2031 en het resultaat van het Europese project. Onder meer minister Wouter Beke, Inge Vervotte en medewerkers van Emmaüs, Buurtzorg (NL) en Familiehulp regio Mechelen nemen het woord. Cliënten, mantelzorgers, teamleden, coaches en directieleden dompelen u tijdens dit webinar onder in het leven zoals het is in een woon-zorg en leefsituatie bij Woonzorg Emmaüs.
Inschrijven is gratis, registratie verplicht via https://www.woonzorgemmaus.be/webinar-netwerkzorg-ticc 
Meer info? Katrijn Raeymaekers, project manager, katrijn.raeymaekers@emmaus.be 

Nieuwsarchief