Save the date: Met hart en ziel, en veel nuchter verstand | 19 oktober 2021

Terug naar het overzicht
Datum: 04/20/2021
Auteur(s): VIEWZ redactie

Met hart en ziel, en veel nuchter verstand. Een veelzeggende regel, die eigenlijk geen duiding hoeft. Eenvoudig, allesomvattend en voor iedereen begrijpbaar. En toch?

Er valt nog héél veel te vertellen…

Met meer dan 5000 in Vlaanderen, zijn de OCMW-maatschappelijk werkers een grote groep binnen onze maatschappij die zich elke dag opnieuw engageren. Een kwalitatieve hulpverlening op maat voor de kwetsbaarste doelgroep in de samenleving vergt niet enkel een individuele maar ook een collectieve aanpak om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.  Schuldhulpverlening, administratieve en financiële ondersteuning, psychosociale begeleiding van cliënten, woonbegeleiding, activering en trajectbegeleiding,.. OCMW-maatschappelijk werkers zijn van alle markten thuis.

Maar hun opdracht wordt er niet eenvoudiger op: superdiversiteit, digitalisering van de samenleving, individualisme in de maatschappij,…daarnaast vraagt het stijgend aantal kwetsbare personen en de beperktere middelen een uiterst creatieve aanpak. OCMW-maatschappelijk werkers maken wel degelijk het verschil. Bovendien voelen ze aan wat er leeft in de samenleving. Alleen… ze laten nog wat te weinig van zich horen. En daar komt nu verandering in!

 

De publicatie

Met hart en ziel, en veel nuchter verstand. Zo heeft Guido De Baere (voormalig directeur Wonen en Activering van OCMW Gent) zijn geesteskind gedoopt, dat hij met veel trots zal voorstellen op dinsdag 19 oktober. De publicatie vormt een bundeling van 31 getuigenissen uit het maatschappelijk werk. Diverse thema’s worden er aangesneden, en de uitdagingen voor het beroep en de samenleving worden er geschetst. Maar de publicatie is meer dan een ode aan het OCMW-maatschappelijk werk. Met een ervaring van 43 jaar dienst in deze habitat, legt Guido een sector bloot, die klaar is voor een nieuwe toekomst. Een wake-up call en inspirerend boek voor directies en beleidsmedewerkers die samen deze toekomst willen faciliteren. En stof tot nadenken, als voorbereiding op de Sociaal Werk Conferentie die plaats vindt in 2022.

 

De Federatie

En er is meer…op 19 oktober vieren we de 35e verjaardag van de Federatie van Vlaamse OCMW-maatschappelijk werkers (*). Het wordt meteen ook het startpunt van een Federatie 2.0, onder leiding van de nieuwe voorzitter Ümit Karanfil. Hiermee wil de vereniging nieuw leven blazen in het sociaal werk en de belangenvertegenwoordiging van deze groep. OCMW-maatschappelijk werkers kunnen er met elkaar in contact komen, aan werkgroepen deelnemen en hun stem beleidsmatig laten doorwegen. Daarnaast wordt er ingezet op het uitbreiden van expertise en is er aandacht voor hun algemeen welzijn. Een enquête in de Vlaamse OCMW’s bracht in januari duidelijk in kaart waar de prioriteiten liggen. Benieuwd naar de resultaten? Wil je nog wat meer info over deze federatie? Neem alvast een kijkje op hun website.  

(*) De Federatie werd in 1985 opgericht, en bestond 35 jaar in 2020. Wegens Corona werd de viering verplaatst naar dit jaar.

 

De studiedag

Dit alles stellen we u graag voor op onze studiedag, die doorgaat in het stadhuis van Gent. Noteer alvast dinsdag 19 oktober met stip in uw agenda. We brengen er een boeiend aanbod van lezingen: onder andere door Koen Hermans (KU Leuven), Piet Van Schuylenbergh (VVSG) en Marjolijn De Wilde (UAntwerpen), gevolgd door een interactieve namiddag. Zorg dat u erbij bent!

 

Nieuwsarchief