Subsidie: Piet Cleemput prijs voor een masterscriptie sociaal werk

Terug naar het overzicht
Datum: 04/15/2021
Auteur(s): Koning Boudewijnstichting

Waarover gaat het?
Het Fonds Piet Cleemput richt zich tot studenten die als master of bachelor willen werken in het maatschappelijk werk.

Het maatschappelijk werk stelt zich ten dienste van de meest kwetsbare burgers in alle gebieden van de samenleving: onderwijs en educatie, gezondheidszorg, werk en inkomen, huisvesting en sociale participatie etc. Het streeft naar de autonomie, de weerbaarheid en de zelfredzaamheid van elke mens en beoogt een efficiënte en duurzame aanpak van de problemen. De middelen, ter beschikking gesteld ten voordele van het maatschappelijk werk zijn beperkt, terwijl de noden in onze samenleving door allerlei situaties toenemen. Dit en de complexiteit van de hedendaagse verhoudingen en ontwikkelingen maken het nodig om steeds professioneler en gerichter te interveniëren, altijd met respect voor de doelgroep die centraal staat. 
De cruciale vraag is:” Hoe gaat het maatschappelijk werk om met deze problematiek ”?
 
Het Fonds Piet Cleemput heeft als doelstelling de student(e) Sociaal Werk te belonen die, met zijn of haar scriptie, in de maatschappelijke dienstverlening een opmerkelijke bijdrage levert. Deze bijdrage moet leiden tot een effectief ondersteunend handelen met een duurzaam resultaat.
 
Met de jaarlijkse Prijs bekroont het Fonds een scriptie die getuigt van een creatieve maar ook effectieve analyse en van een daarop aansluitend professioneel handelen. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan:
- hoe de methodische kanten van interventies zijn uitgetekend
- hoe daarbij rekening is gehouden met best practices op het bestudeerde terrein.
 
De Prijs zal worden toegekend aan studenten die bijdragen leveren die bruikbaar zijn voor de praktijk van het sociaal werk in Vlaanderen.
 
De oproep wordt alternerend gelanceerd naar bachelor- en masterstudenten sociaal werk.

Voor wie?
Voor deze oproep kunnen laatstejaarsstudenten master Sociaal Werk van het academiejaar 2020-2021 alsook de afgestudeerden van het academiejaar 2019-2020 van de Vlaamse masteropleidingen Sociaal Werk deelnemen indien hun scriptie via onderzoek naar methodieken, structuren, projecten e.a., op een duurzame manier bijdraagt aan deze doelstellingen.
De laureaat ontvangt een prijs ter waarde van 2.500 euro. Nog eens 2.500 euro gaat naar een project binnen het inhoudsdomein van de proef.
 
Extra inspiratie?
Lees hier hoe Geert De Bolle (laureaat van de Prijs Piet Cleemput 2013) een boost gaf aan de Housing First methodiek in het project Huis Inclusief.

Timing
Indienen tot en met 6/10/2021

Financiële steun
€ 5.000


Meer info over de subsidie

Meer info over Housing First
 

Nieuwsarchief