Oproep: VIEWZ maakt de balans op na één jaar COVID-19

Terug naar het overzicht
Datum: 03/11/2021
Auteur(s): VIEWZ redactie

De coronacrisis is één jaar oud. Het is geen vrolijke verjaardag, want ze drukt ons gedurig met de neus op de feiten. Elementaire zaken zoals een terrasje doen, vrienden ontvangen, feestjes en cultuur blijven een verre droom. Bovendien zijn we getuige van de toenemende kloof tussen arm en rijk. VIEWZ maakt de balans op na één jaar COVID-19.

Het virus heeft de impact van de kloof tussen rijk en arm alleen maar versterkt. Kwetsbare gezinnen en nieuwe werklozen balanceren dagelijks op het slappe koord van (dreigende) armoede en financiële tekorten. Daarom zetten lokale besturen en welzijnsverenigingen sterk in op een bredere aanpak en versterking van het huidige aanbod in maatschappelijke dienstverlening. Ze hebben maar één doel voor ogen: de meest kwetsbaren zo goed mogelijk ondersteunen.

VIEWZ wil na één jaar terugblikken op de feiten en prangende vragen onder de aandacht brengen. Hoe pakken we de financiële gevolgen van de crisis voor de meest kwetsbare doelgroepen aan? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee is op de digitale trein, thuis en op het werk? Hoe kunnen we een maximale vaccinatiegraad bereiken bij alle doelgroepen, ongeacht de graad van kwetsbaarheid, diversiteit en achtergrond? Op welke manier kunnen we maximaal outreachend te werk gaan en de toegangspoorten laagdrempelig houden? Als het sociale leven uit haar winterslaap ontwaakt, moeten we alle bevolkingsgroepen terug doen samenleven en aansluiting doen vinden bij elkaar. Maar hoe doen we dat? En wat met de budgetten na de coronacrisis?

Er is heel veel ambitie bij lokale besturen en welzijnsverenigingen, maar evengoed ongeziene uitdagingen en ontzettend veel vragen. 

Wilt u als lokaal bestuur of organisatie getuigen over deze bijzondere periode en bijhorende uitdagingen? Wilt u graag uw bevindingen, aanbevelingen of verhaal delen in een van onze VIEWZ-nummers? Neem dan contact op met redactie@connect-to-viewz.be.

 

Redactieraad VIEWZ

Nathalie Dessein | Algemeen directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

Christian Fillet | Voorzitter ESN, adjunct-algemeendirecteur Brugge

Luc Kupers | Vice-voorzitter Exello.net, adjunct-algemeendirecteur Gent

Wim Leerman | Algemeen directeur stad en OCMW Aalst

Staf Mariën | Redactiesecretaris VIEWZ en secretaris op rust OCMW Genk

Nieuwsarchief