Aanmoedigingspremie voor mantelzorgers

Terug naar het overzicht
Datum: 03/11/2021
Auteur(s): Departement Werk en Sociale Economie

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, kunnen hiervoor sinds 5 maart een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Deze aanmoedigingspremie komt bovenop hun uitkering van de RVA.

Sinds 1 september 2020 kunnen erkende mantelzorgers tijdelijk minder of niet werken om de zorg voor een ouder, familielid, een buur of vriend op te nemen. Net zoals bij ouderschapsverlof of palliatief verlof, kunnen ze voor het mantelzorgverlof een onderbrekingsuitkering van de RVA ontvangen. Daarbovenop kunnen werknemers uit de privé-sector of socialprofitsector nu voortaan een Vlaamse aanmoedigingspremie aanvragen. Deze is aan te vragen met terugwerkende kracht, vanaf 1 september 2020.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremies zijn van toepassing:

• U krijgt een onderbrekingsvergoeding van de RVA 

• U hebt 12 maanden aaneensluitend gewerkt

• U werkt in het Vlaams gewest

• U werkt niet in de openbare sector

• U hebt uw maximum nog niet overschreden (maximaal 12 maanden tijdens uw volledige beroepsloopbaan)

Daarnaast gelden er nog specifieke voorwaarden per sector: social profit - privésector

Combinatie met andere activiteiten

Werkt u ook als zelfstandige in bijberoep? Hebt u een nevenactiviteit of een flexi-job of klust u op een andere manier bij? Dan kunt u alleen een aanmoedigingspremie krijgen als u ook een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA uw aanvraag goedkeurt, kunt u ook de aanmoedigingspremie krijgen.

Combinatie met pensioen

U kunt de aanmoedigingspremie combineren met een deeltijds rustpensioen of een overlevingspensioen. Let erop dat het plafond van wat u mag verdienen bij een overlevingspensioen, niet overschreden wordt.

Bedrag en aanvraag per sector

U werkt in de social profit 

Indien u voldoet aan de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor het zorgkrediet, heeft u recht op onderstaande premie.

 

Ga naar de aanvraagprocedure.

Bekijk het aanvraagformulier.

U werkt in de privésector: 

Indien u voldoet aan de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden voor het zorgkrediet, heeft u recht op onderstaande premie.

Ga naar de aanvraagprocedure.

Bekijk het aanvraagformulier.

Meer info over sociale rechten

Wenst u meer info over de erkenning als mantelzorger en het mantelzorgverlof? Wenst u in het algemeen meer informatie over sociale rechten en voorzieningen in het zorglandschap?

Haal dan onze gids ‘De Sociale landkaart’ in huis, zo heeft u altijd actuele informatie bij de hand: www.socialelandkaart.be

Nieuwsarchief