Tewerkstelling in kansengroepen in West-Vlaanderen stijgt met 14% in de periode 2014-2019.

Terug naar het overzicht
Datum: 03/10/2021
Auteur(s): Van Houtteghem Ilse (POM West-Vlaanderen)

Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde ‘kansengroepen’, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt? Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest?

In februari 2021 presenteerde de POM cijfers van 2019 waaruit bleek dat 63.552 werkzoekenden die het moeilijk hebben om een job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden (kansengroepen), geactiveerd werden dankzij een specifieke maatregel tot tewerkstelling en/of participatie.

  • In de periode 2014–2019 steeg de tewerkstelling en arbeidsmatige participatie van kansengroepen in West-Vlaanderen met meer dan 14%. Er is vooral een uitbreiding bij de doelgroepkortingen merkbaar (+27%). Vlaanderen wil met haar doelgroepenbeleid de aanwerving en retentie van personen met een arbeidshandicap, jongeren, ouderen en ook langdurig werklozen financieel ondersteunen. De focusdoelgroep ‘jongeren’ noteert de grootste groei: die ging in West-Vlaanderen van 4.443 naar 6.906 personen.
  • De Vlaamse Regering stelt als ambitie om in Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen in 2030. Met een arbeidsmarktparticipatiegraad van 79,2% in 2019 is West-Vlaanderen alvast op de goede weg om deze ambitie waar te maken. Ter vergelijking: in 2019 had Vlaanderen een arbeidsmarktparticipatiegraad van 77,1%.
  • Ruim 22% van de potentiële beroepsbevolking (18-64 jaar) in West-Vlaanderen is niet beroepsactief. De inactieven werken niet maar zijn ook niet werkloos en dienen zich niet of niet meer aan op de arbeidsmarkt. Met de nodige ondersteuning zou een deel van hen toch actief kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Het is in ieder geval zo dat alle beschikbare talenten nodig zullen zijn om in de toekomst aan de vervangingsvraag tegemoet te komen en alle nieuwe jobs in te vullen.

Lees meer over de studie van POM West-Vlaanderen.

Lees meer over de historiek van de participatieladder.

Nieuwsarchief