De toekomst van OCMW-verenigingen en vennootschappen (in tijden van corona)

Terug naar het overzicht
Datum: 02/02/2021
Auteur(s): Marie DeCock (Doctoraatsbursaal UHasselt, wetenschappelijk medewerker UGent), Alexander Verschave (Equator Advocaten, Navorser UHasselt)

De Belgische woonzorgcentra kregen waarschijnlijk nog nooit zoveel media-aandacht als nu, en met de coronacrisis werd het belang van samenwerking nogmaals aangetoond. Zeker op het vlak van welzijn blijkt samenwerking op lokaal niveau een waardevol instrument te zijn. OCMW’s doen voor de uitvoering van (zorg)taken namelijk veeleer beroep op verzelfstandigde entiteiten die – al dan niet in samenwerking met andere partners – worden opgericht.

Naar aanleiding van de pandemie kwamen er vanuit het veld enkele opmerkelijke initiatieven, onder meer van de welzijnsvereniging 'W13'. Deze vereniging kreeg bekendheid door aan te kondigen dat zij een lokaal systeem van contact tracing wilde opzetten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit is slechts één voorbeeld van vele initiatieven die OCMW-verenigingen nemen om gezamenlijk een bepaalde dienst uit te oefenen. Marie DeCock en Alexander Verschave schreven voor VIEWZ een artikel met een beknopte stand van zaken van het decretale kader van de samenwerkingsmogelijkheden, inclusief de wijzigingen die de inwerkingtreding van het Decreet Lokaal Bestuur met zich meebracht en de veranderingen die op til staan. 

Lees het artikel.

Nieuwsarchief