Nieuw aanbod videotolken ondersteunt anderstaligen en nieuwkomers

Terug naar het overzicht
Datum: 12/07/2020
Auteur(s): Agentschap Integratie en Inburgering

Op 18 december is het de Internationale Dag van de Migrant. Dan staat de wereld even stil bij de mensen die om bijvoorbeeld economische of familiale redenen uit eigen beweging hun land verlaten. Het Agentschap Integratie en Inburgering staat in voor de ondersteuning van anderstaligen en nieuwkomers en helpt hen bij hun inburgeringstraject. Daarom breidde het agentschap op 1 december 2020 zijn dienstverlening uit. Sindsdien kunnen sociale voorzieningen en lokale besturen beroep doen op een vast aanbod videotolken. 

Zorgen dat anderstaligen Nederlands leren, blijft de belangrijkste taak van het Agentschap Integratie en Inburgering, want zonder kennis van het Nederlands kan je niet volwaardig participeren aan onze samenleving. Toch zullen er altijd situaties denkbaar blijven waar het nodig is om een tolk in te schakelen. Nederlands leer je niet van vandaag op morgen en zeker in tijden van een pandemie is het belangrijk dat iedereen de maatregelen begrijpt. Het Agentschap Integratie en Inburgering start nu met videotolken, wat als voordeel heeft dat de tolk vanop afstand kan werken en gezichtsuitdrukkingen en non-verbale communicatie toch zichtbaar blijven. 

Taaldrempels tegengaan

De sociaal tolken die via het agentschap worden ingezet, ondersteunen de communicatie van sociale voorzieningen (bv. scholen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, CAW’s …) en lokale besturen met hun klanten. Ze worden ingezet als taaldrempels een toegankelijke of volwaardige toegang tot dienst- of hulpverlening verhinderen. De sociaal tolk zet een mondelinge boodschap volledig om van de ene taal naar de andere. Er wordt enkel getolkt in gesprekken die kaderen binnen een dienst- of hulpverlening en wanneer Nederlands écht niet mogelijk is. Een tolk kan ter plaatse, via telefoon en via video (sinds 1 december) ingeschakeld worden. 

Van bij de start van de COVID19-pandemie heeft de sociaal tolken- en vertaaldienst zijn meerwaarde bewezen. Zo staan de sociaal vertalers in voor het vertalen van de COVID19-maatregelen. Het tolken ter plaatse werd omwille van de COVID19-maatregelen erg beperkt. Het agentschap is dan ook snel beginnen experimenteren met videotolken. Dat werd op prijs gesteld door de sociale voorzieningen en lokale besturen. Daarom biedt het agentschap videotolken nu ook aan als vast onderdeel van zijn dienstverlening.

Voordeel van videotolken

Omdat de tolk zich bij videotolken niet hoeft te verplaatsen, kan het agentschap – zeker voor sommige regio’s – een uitgebreider aanbod tolktalen aanbieden en moeten er geen verplaatsingskosten betaald worden. Voor knelpunttalen (Tigrinya, Somali, Koerdisch, Berbers ...) zal videotolken ook een meerwaarde creëren. Hierdoor komen immers ook tolken die in het buitenland wonen (vnl. Nederland), waarbij verplaatsing een te grote tijdsinvestering en kost is, in aanmerking.

Hoe een videotolk aanvragen? 

Wie een sociaal tolken wil aanvragen, heeft toegang nodig tot het webportaal sociaal tolken en vertalen. Hiervoor moet de sociale voorziening of lokaal bestuur eerst een overeenkomst met het agentschap afsluiten. 

Vervolgens worden sociale voorzieningen en lokale besturen via een webinar ‘videotolken’ wegwijs gemaakt in de technische aspecten van het videotolken via Google Meet. Verder krijgen ze ook informatie over welk type tolk (telefoontolk, videotolk of tolk ter plaatse) de beste keuze is voor welk gesprek en waarmee ze rekening moeten houden wanneer ze een videotolk wil inzetten.

 

Meer weten?

 

Nieuwsarchief