Acht effectiviteitsprincipes voor ‘Caring Technology’

Terug naar het overzicht
Datum: 10/27/2020
Auteur(s): Koning Boudewijnstichting

Waaraan moeten technologische innovaties voor gezondheid en welzijn nu en in de toekomst voldoen? Het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting brachten een diverse groep van stakeholders bij elkaar om daarover na te denken. Zij kwamen tot acht effectiviteitsprincipes, de ‘8 Caring Technology Principles’. Het Fonds en de Stichting nodigen organisaties en individuen uit om deze principes te onderschrijven en er rekening mee te houden bij de ontwikkeling van zorgtechnologie.

Technologie is niet meer weg te denken in de gezondheidszorg en de welzijnsondersteuning. Denk aan sensoren voor valpreventie, beeldbellen om met je zorgverlener te overleggen buiten de praktijkruimte of het ziekenhuis, wearables die je lichaamsparameters meten en apps die je gezondheid en welzijn ondersteunen.

Al die technologische hulpmiddelen verzamelen gegevens over de gebruiker, patiënt of cliënt. Wie doet wat met die gegevens? Hoe zit het met privacy? Waaraan zouden technologische innovaties nu en in de toekomst moeten voldoen? Hoe kunnen we hierop anticiperen in plaats van te ondergaan?

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting brachten in het project ‘Teckno 2030’ een diverse groep van stakeholders bij elkaar. Met de techniek van de toekomstverkenning kwam de groep tot acht effectiviteitsprincipes, de ‘8 Caring Technology Principles’, om richting te geven aan technologische innovaties gericht op het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en de levenskwaliteit van mensen in hun dagelijks leven.

8 Caring Technology Principles

Bevorder humane technologie en burgergericht databeheer
- Zorg ervoor dat de rol van technologie en het gebruik van data faciliterend en ondersteunend blijven.
- Stimuleer continue samenwerking door de creatie van een geïntegreerd technologisch ecosysteem (interoperabiliteit, gestandaardiseerde protocollen en open source).
- Geef eerlijke, transparante en bevattelijke informatie. Zorg ervoor dat mensen op een autonome manier echte geïnformeerde keuzes (true consent) kunnen maken.

Ondersteun maatschappelijke verankering
- Versterk het vertrouwen in het gebruik van data door mensen eigenaarschap te geven over hun eigen data.
- Bevorder de technologiegeletterdheid, gezondheidscompetenties en participatie van alle burgers.

Moedig participatieve governance aan
- Ontwikkel een participatieve en adaptieve governance van het innovatiesysteem. Stimuleer burgers en stakeholders om hieraan actief deel te nemen.

Monitor op kwaliteit en systemische coherentie
- Ontplooi systemen voor kwaliteitsborging van het innovatieproces. Controle moet plaatsvinden op vlak van inhoud, veiligheid, transparantie van informatie, traceerbaarheid, nut en effectiviteit.
- Monitor en evalueer dat acties coherent blijven met de gestelde gezondheids- en zorgdoelstellingen in een breder preventief, ethisch en duurzaam kader.

Om deze omslag mogelijk te maken, willen het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting een breed draagvlak opbouwen voor deze effectiviteitsprincipes. Ze nodigen individuen, organisaties en stakeholders uit om de principes te onderschrijven en te gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Zij kunnen hiervoor terecht op www.caringtechnology.be.

Het Fonds en de KBS zullen ook de creatie ondersteunen van een lerende gemeenschap van zorgtech-ontwikkelaars, onderzoekers, gebruikers, zorgverleners, beleidsmakers, financiers van onderzoek en andere betrokkenen.

Meer weten?
Alle informatie op www.caringtechnology.be. Individuen en organisaties kunnen hier de principes onderschrijven. Bekijk ook de korte, verhelderende animatiefim ‘Caring technology’ op deze website of op het YouTube-kanaal van de Koning Boudewijnstichting. Lees meer in de aanverwante publicatie: Zorgvuldige technologie

Nieuwsarchief