Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers vanaf 1 september 2020

Terug naar het overzicht
Datum: 08/25/2020
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Via de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers werd een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp verleent aan de geholpen persoon.

De werknemer die gebruik wenst te maken van dit nieuwe thematische verlof, moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer door zijn ziekenfonds erkend zijn als mantelzorger met sociaal recht zoals geregeld door het koninklijk besluit van 16 juni 2020 (hoofdstuk 3). Om een erkenning als mantelzorger te bekomen, moet de werknemer:

  • een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie hebben met de geholpen persoon;
  • een bestendig en daadwerkelijk verblijf hebben in België;
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

De bijstand en hulp mogen niet beroepshalve worden verleend en moeten kosteloos en in samenwerking met ten minste één professionele zorgverlener worden verstrekt

Werknemers die gebruik wensen te maken van dit nieuwe thematische verlof, kunnen het vanaf 1 september 2020 aanvragen aan hun werkgever en een uitkering aanvragen bij de RVA.

Meer informatie over de erkenning als mantelzorger kan verkregen worden bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en bij het ziekenfonds.

Meer weten

Nieuwsarchief