Zorgraden eerstelijnszones officieel erkend

Terug naar het overzicht
Datum: 07/07/2020
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied, gevormd door één of meerdere gemeenten en aangestuurd door een zorgraad. In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd. Sinds 1 juli 2020 zijn de zorgraden officieel erkend.

De zorgraden hebben een ruime opdracht op vier niveaus:

1. Op het niveau van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn zorgteam: ondersteuning bij complexe en chronische zorg, stimuleren van interdisciplinaire samenwerkingpersonen met een zorg- en ondersteuningsnood en informele zorgaanbieders (mantelzorgers en vrijwilligers) betrekken als volwaardige partners in de zorg.

2. Op het niveau van de buurten en wijken in de eerstelijnszone: ondersteuning van het lokaal sociaal beleid en het Geïntegreerd Breed Onthaal, samenwerking tussen formele en informele zorgaanbieders stimuleren, met als doel een wijkgerichte en informele zorg te stimuleren.

3. Op het niveau van de eerstelijnszone: analyse van vraag en aanbod, zorgaanbieders helpen zich beter te organiseren, vorming aanbieden, het klachtenbeleid ondersteunen, digitale gegevenswerking stimuleren en signalen oppikken en oplossingen voorstellen.

4. Op regionaal en Vlaams niveau: overleggen met de regionale zorgplatformen over het zorgaanbod, meewerken aan het Vlaamse kwaliteitsbeleid en aan de realisatie van de gezondheids- en welzijnsdoelstellingen.

 

Meer weten over eerstelijnszones en hun zorgraden?

www.vivel.be

www.eerstelijnszone.be

Nieuwsarchief