ESF-oproep: lokale partnerschappen voor jongeren

Terug naar het overzicht
Datum: 07/03/2020
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van de begeleiding en ondersteuning van (kwetsbare) jongeren vergroten. Door partnerschappen te vormen, wil ESF de gekende knelpunten in de dienstverlening voor jongeren tegengaan en/of verminderen (hierbij denken we aan versnippering, overlap, te weinig afstemming en onnodige doorverwijzingen). Deze oproep is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met jongerenorganisaties, VDAB, VVSG en de lokale besturen.

 

De partnerschappen kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 30 september 2020 (middernacht). De afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen maakt de beslissing over de evaluatie bekend na het Managementcomité van november 2020. De partnerschappen starten op 1 december 2020 en lopen af op 31 december 2022.

 

Meer informatie over deze oproep?

Nieuwsarchief