Koning Boudewijnstichting richt fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

Terug naar het overzicht
Datum: 03/27/2020
Auteur(s): Koning Boudewijnstichting

Wij zijn allen getroffen door de epidemie van COVID-19. Geconfronteerd met de huidige gezondheidscrisis richt de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds voor Solidaire Zorg’, op ter ondersteuning van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land.

Alle instellingen in de zorg staan voor een enorme uitdaging in de COVID-19 crisis. De noden op korte termijn evolueren van dag tot dag. Maar ook wanneer de crisis onder controle is, zullen ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen nog grote inspanningen moeten doen om opnieuw hoogkwalitatieve zorg te kunnen aanbieden. De overheden in ons land doen enorme inspanningen om aan de materiële, logistieke en personele behoeften in de zorginstellingen te beantwoorden

Maar de noden zijn groot en vele ondernemingen en particulieren willen ook hulp bieden. Het Fonds voor Solidaire Zorg kan hun giften ontvangen en zal met de verzamelde middelen zowel specifieke behoeften op korte termijn invullen, als op middellange termijn projecten financieren voor het verzekeren van duurzame zorg na de crisis. 70% van de middelen zal ter beschikking gesteld worden van ziekenhuizen, 30% van andere residentiële zorginstellingen (ouderensector, bijzondere jeugdzorg, personen met een beperking, …)

Wenst u bij te dragen aan dit initiatief, dan kan dit met een storting op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met de vermelding “200670 : Fonds voor Solidaire Zorg” of de gestructureerde mededeling ***020/0670/00086***.

Naast dit Fonds lanceerde de Koning Boudewijnstichting in de voorbije dagen reeds initiatieven voor armoede- en eerstelijnsorganisaties. Zij kunnen via een verkorte procedure snel 10.000 euro aan steun krijgen. 

Nieuwsarchief