Meer personen met een handicap helpen: Mozaïek 4

Terug naar het overzicht
Datum: 02/03/2020
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

In 2016 en 2017 werd het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap gefaseerd ingevoerd. Eind januari 2020 keurde de Vlaamse regering het Mozaïek 4-besluit goed. Met de komst van het nieuwe besluit wordt ingezet op een feitelijke herverdeling van de beschikbare middelen. Hiermee worden er historisch gegroeide ongelijkheden in zorgbudgetten rechtgetrokken en wordt er dus gezorgd voor gelijke budgetten voor gelijke zorgzwaarte. Concreet gaat het om een nieuwe methode van budgetbepaling. Door het gebruik van meer verfijnde parameters van zorgzwaarte, kunnen er meer verfijnde en meer gedifferentieerde budgetcategorieën worden toegepast.

 

Lees de persnota over het Mozaïek 4-besluit hier.

Nieuwsarchief