Belgische minimuminkomens te laag om menswaardig te leven

Terug naar het overzicht
Datum: 12/20/2019
Auteur(s): Nele Peeters, Tinne Mertens, Bérénice Storms, Leen Van Thielen, Marieke Frederickx, Tess Penne

Menswaardig leven met een minimuminkomen lukt in België meestal niet. CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck stellen vast dat het minimumloon, de minimumwerkloosheidsuitkering, het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen voor de meeste gezinnen geen menswaardig leven toelaten. Voor hun onderzoek baseerden CEBUD en CSB zich op de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Deze referentiebudgetten weerspiegelen het minimale budget dat gezinnen nodig hebben om een menswaardig leven te leiden en vormen een financiële ondergrens. Men spreekt van een menswaardig leven wanneer individuen kunnen deelnemen aan de samenleving en aan die samenleving een bijdrage kunnen leveren. Door de referentiebudgetten voor specifieke gezinstypes te vergelijken met de minimuminkomens waarover deze gezinnen beschikken, wordt duidelijk of deze minimuminkomens voldoende hoog zijn om een volwaardige maatschappelijke participatie, en dus menswaardig leven, mogelijk te maken. 

 

Het dossier van CEBUD en Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck is beschikbaar op VIEWZConnect. Lees het hier.

Nieuwsarchief