Dag van het Gezin - Partners in tijden van ouderschap

Terug naar het overzicht
Datum: 05/03/2018
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Hoe zien partnerrelaties er vandaag uit? Hoe verandert een partnerrelatie bij de komst van een kind en bij andere gezinstransities? Hoe hangen problemen in partnerrelaties en in de opvoeding samen? Vinden hulpverleners het moeilijker om over de partnerrelatie te praten dan over de opvoeding van de kinderen? Hoe gaan professionals om met de partnerrelaties die ze ondersteunen? Wat zijn uitdagingen voor beleid en voorzieningen bij relatieondersteuning?

 

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) publiceert hierover het boek ‘Partners in tijden van ouderschap’ en nodigt je samen met EXPOO en Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) uit op deze studiedag op 15 mei 2018 (9u30-16u30).
Gericht op: professionals uit de preventieve gezinsondersteuning, algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, bemiddelaars en andere geïnteresseerden.

 

In de voormiddag worden deze vragen gekaderd en de meest recente data terzake in Vlaanderen uit de Gezinsenquête gepresenteerd.


In de namiddag maak je een keuze uit twee workshops:
Workshop 1: De impact van donorschap en vruchtbaarheid op ouderschap en de partnerrelatie
Workshop 2: De invloed van de komst van een kind op de relatie van de ouders
Workshop 3: De impact van opvoedingsproblemen op het ontstaan van problemen in de partnerrelatie en van problemen in de partnerrelatie op opvoedingsproblemen
Workshop 4: Invloed van geëscaleerde gezinsproblemen op het gezin/intrafamiliaal geweld in gezinnen
Workshop 5: Ouderschap na scheiding
Workshop 6: Nieuw samengestelde gezinnen: omgaan met een combinatie van (plus) ouders.

 

Deze studiedag heeft plaats op de Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen in Schaarbeek. Voor meer informatie of om in te schrijven, klik hier.

In het septembernummer van VIEWZ (VIEWZ 2018/3) zal een artikel verschijnen over dit onderwerp.