VIEWZ 2017/4: In gesprek met Jo Vandeurzen

Terug naar het overzicht
Datum: 12/21/2017
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

VIEWZ sluit 2017 af met een nummer over gezondheid, een thema dat niemand onberoerd laat. Gezondheid is het hoogste goed, soms vanzelfsprekend, soms een groot gemis. We gingen in gesprek met Jo Vandeurzen. Al meer dan dertig jaar is hij beleidsmaker in de publieke sfeer. In al die jaren - en zeker als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - maakte hij veel aangrijpende en beklijvende momenten mee. Hij zag veel engagement en bouwde heel wat op, maar hij beseft ook als geen ander dat er nog veel werk op de plank ligt.

 

Buurtgerichte werking, integrale benadering, kleinschaligheid, normalisatie, ontschotting en continuïteit van zorg, het zijn maar enkele sleutelbegrippen in de zoektocht van de ouderenzorg naar nieuwe organisatiemodellen die aanleunen bij de ideeën van de vermaatschappelijking van de zorg. Voeg daar nog kwaliteitszorg, betaalbaarheid en innovatie aan toe en wellicht zijn er nog meer doelstellingen te bepalen op het vlak van diversiteit, transparantie en samenwerking. Maar hoe gaat dit beleid vorm krijgen? Wat is er nodig om dit alles op het terrein te realiseren, en vooral, wat drijft een minister zo'n diepgaande hervormingen door te voeren in de sector van welzijn en gezondheid? De nood aan langdurige ondersteuning neemt toe, of die nu veroorzaakt wordt door een beperking, ouderdom of chronische ziekte. Kwaliteitsvolle zorg moet kwetsbare mensen - en dat zijn we vroeg of laat allemaal - in staat stellen te blijven participeren aan de samenleving. En wat is de rol van de overheid, zowel lokaal als bovenlokaal, in het verhaal van de grote hervormingen? Jo Vandeurzen heeft het over gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg als "groeisectoren". De uitdagingen voor het werkveld zijn immens, niet in het minst wat de personeelsinzet en de werkdruk betreft.

 

Lees het interview met de minister hier.