Opleiding "Vroegtijdige zorgplanning" - 26 oktober 2017 - Gent

Terug naar het overzicht
Datum: 09/13/2017
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

De wetgeving rond het levenseinde geeft Belgische burgers de kans om wensen over zorg en levenseinde te bespreken, te verduidelijken en eventueel op papier te zetten. Dit gaat dan om wetten betreffende palliatieve zorg, euthanasie en patiëntenrechten.

 

Hoewel deze wetgeving al 15 jaar bestaat, is ze nog steeds onvoldoende ingeburgerd en bestaan er nog veel misverstanden rond de geldigheid en de toepasbaarheid van wilsverklaringen. Als medewerker van de dienst Burgerzaken, maatschappelijk werker van een OCMW, sociaal huis of dienstencentrum bent u dan misschien geen specialist in de materie, toch krijgt u er waarschijnlijk regelmatig vragen over. Het is uw taak de burgers wegwijs te maken in het doolhof van wilsverklaringen. Met een thema dat niet meteen voor de hand ligt, is dit echter niet altijd even eenvoudig.

 

In deze interactieve vorming wordt u geïnformeerd en gesensibiliseerd. Het wettelijke kader wordt toegelicht en de mogelijkheden en beperkingen van wilsverklaringen duidelijk gemaakt. De nadruk ligt op het geven van de juiste informatie, het communicatieve aspect van de vroegtijdige zorgplanning en uw taak als gemeentelijk medewerker of maatschappelijk werker in dit geheel. U bent namelijk een onmisbare schakel binnen het zorglandschap rond vroegtijdige zorgplanning.

 

Doelstellingen van deze opleiding:

  • Zicht krijgen op de wetgeving rond het levenseinde
  • Weten welke wilsverklaringen rond dit thema bestaan en weten wanneer ze geldig zijn
  • Cliënten gericht kunnen doorverwijzen

 

Praktische informatie:

Donderdag 26 oktober 2017, van 13:30 tot 16:30

Holiday Inn Gent Expo

Maaltekouter 3

9051 Sint-Denijs-Westrem

 

Voor meer informatie, het programma of om in te schrijven, klik hier.