Aanpassing van de leefloonbedragen en interventiedrempels van de verwarmingstoelage

Terug naar het overzicht
Datum: 09/06/2017
Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Vanaf september stijgt het leefloon met 0,9 procent. De omzendbrief met betrekking tot verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie vanaf 1 september 2017, kan via deze link geconsulteerd worden (bron: POD Maatschappelijke Integratie).

 

De leeflonen op maandbasis worden op 1 september 2017 als volgt verhoogd:

 

  • Categorie 1, samenwonenden: 595,13 euro
  • Categorie 2, alleenstaanden: 892,70 euro
  • Categorie 3, personen met een gezin ten laste: 1 190,27 euro

 

Met ingang van 1 september 2017 worden ook de interventiedrempels van de verwarmingstoelage ten gevolge van de welvaartsaanpassing verhoogd.

 

Voor alle aanvragen ingediend vanaf 1 september 2017 mag het jaarlijks belastbare bruto-inkomen van het huishouden het bedrag van 18.363,99 euro, verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste, niet overschrijden. Om de omzendbrief te consulteren, volg deze link (bron: POD Maatschappelijke Integratie).