Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • ESF-oproep: lokale partnerschappen voor jongeren

  De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van...

 • Gratis webinar: zorg(en) voor uw organisatie

  Hoe versterken we onze organisatie vanuit de recente crisiservaringen? Gratis webinar, geleid door senior-adviseurs Kristof Vermeiren en Tine Van de Sompel Donderdag 18 juni 2020 / 14u-15u   De voorbije maanden is onze maatschappij grondig opgeschrikt. De zorgsector zat in het oog...

 • Sociaal ondernemen: oproep voor subsidies

  De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale economie te versterken. De lopende oproepen zijn:   1. Oproep sociaal ondernemen - Innovatie - 2020, Ronde 2 Deadline: 30 juni 2020 - 12u00 Deze oproep heeft als doel tussen te komen in...

 • Factsheets over de OCMW-dienstverlening

  Raadsleden van het lokaal bestuur en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst moeten beslissen over individuele leefsituaties en steunverlening. Om hen te ondersteunen, ontwikkelde CEBUD verschillende factsheets. Dat zijn korte nota’s (van 1 A4) die belangrijke begrippen...

 • Regenboogambassadeurs geven holebi- en transgenderouderen een stem

  In Vlaanderen wonen er naar schatting 200 000 à 250 000 holebi- en transgenderouderen. Zij blijven vaak onzichtbaar in hun thuisomgeving of in de ouderenzorg. Daar willen de Regenboogambassadeurs iets aan doen. De Regenboogambassadeurs zijn een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die...

 • Het sectoraal akkoord 2020 voor lokale besturen is een feit

  Na onderhandelingen heeft de Vlaamse Regering op 10 april laatstleden het sectoraal akkoord  2020 voor de lokale besturen goedgekeurd. Het akkoord bestaat uit 3 luiken, nl. Een gemiddelde verhoging van de koopkracht van de personeelsleden ten bedrage van 1,1%; Een engagement om verder werk te...

 • Wet op onbelast bijverdienen ongrondwettig verklaard

  Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen kordaat en resoluut vernietigd. De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie introduceerde een fiscaal bijzonder gunstig regime dat het mogelijk maakte om voor bepaalde activiteiten...

 • COVID-19: versoepeling bezoeksverbod in woonzorgcentra

  Gezien de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19, kunnen de bezoekmogelijkheden in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor herstelverblijf en de groepen van assistentiewoningen die infrastructureel gelinkt zijn aan een woonzorgcentrum in...

 • Laat studenten uit kwetsbare groepen niet uit de boot vallen

  Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening...

 • Uitgeverij Vanden Broele en Probis Group slaan de handen in elkaar

  Om u nog beter te inspireren en informeren, slaan Uitgeverij Vanden Broele en Probis Group de handen in elkaar. Samen zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om professionals uit de welzijns-, zorg- en overheidssector nóg beter te ondersteunen in het uitvoeren van hun job. Ons doel is om een...

 • Betalingsfraude, een nieuwe en lucratieve misdaad

  In 2019 publiceerde Audit Vlaanderen het rapport ‘Door goede organisatiebeheersing beter werken’. Hierin stelt het dat financiële processen onvoldoende beheerst zijn en bijgevolg tot fraude kunnen leiden. Sinds 2014 voert Audit Vlaanderen audits uit bij lokale besturen en stelde daarin...

 • Jouw verhaal in een boek voor en door OCMW-maatschappelijk werkers?

  Beleidsontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen zetten steeds meer druk op het beeld dat de samenleving heeft over het OCMW-maatschappelijk werk. Met dit boek geven we het OCMW-maatschappelijk werk een stem. Aan de hand van een 25-tal inspirerende portretten van praktijkwerkers willen we het imago...

 • In crisistijden is ook geestelijke gezondheidszorg 'essentieel'

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over het belang van geestelijke gezondheidszorg tijdens en na de coronacrisis.   Sinds de Tweede Wereldoorlog stonden volksgezondheid en algemeen...

 • Eenzaamheid aanpakken: inspiratiegids voor lokale besturen

  "Na de piek van het coronavirus, komt de piek van de psychologische problemen" De coronacrisis treft onze volledige samenleving. Het is een moeilijke tijd, met veel onzekerheden. CAW's, die klaar staan voor iedereen die hulp of steun nodig heeft, zien dat de meest kwetsbare...

 • Mededeling aan PAB- en PVB- budgethouders: maatregelen COVID-19 onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

  De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. De Vlaamse Regering neemt, via een besluit dat regelgevend verankerd wordt, een aantal begeleidende...

 • Praten over kwetsbaarheid: online kwartiermaken

  De term kwartiermaken staat voor het creëren van gastvrije ontmoetingsplaatsen voor mensen die zich uitgesloten voelen. Die ontmoeting wordt georganiseerd door mensen te laten samenwerken of hen samen te brengen om met elkaar te spreken. Meer dan ooit hebben mensen vandaag de nood om samen over...

 • Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

  Inhoud 1. Inleiding. 2. Nieuwe index.  3. Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2020. 3.1. Bedragen van het leefloon. 3.2. Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie. 3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. 3.4. Uitkeringen...

 • Schakelzorgcentra? Draaiboek voor lokale besturen, provincies en eerstelijnszones

  Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle COVID 19-patiënten op te nemen die zich aandienen. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in schakelzorgcentra....

 • Managementondersteuning voor voorzieningen in nood door corona

  Ondanks de reeds genomen preventieve maatregelen (bv. verbod op extern bezoek) zijn een aantal voorzieningen, in de eerste plaats woonzorgcentra, in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in een moeilijke situatie beland. Het gaat over voorzieningen waar een groot aantal bewoners vermoedelijk...

 • Wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig vanaf 2 april 2020

  In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020 verscheen de wet van 15 maart die de bestaande euthanasiewetgeving (wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie) wijzigt. De nieuwe wet van 15 maart zorgt ervoor dat de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig blijft. Met een wilsverklaring euthanasie...

Pagina's