Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Psychotherapie nu ook terugbetaald voor volwassenen met matig ernstige psychische problemen

  De terugbetaling van psychotherapie door de verplichte ziekteverzekering is strikt gereglementeerd. Tot een tijdje geleden kon psychotherapie enkel terugbetaald worden bij volwassenen met ernstige psychische problemen die worden behandeld door een psychiater. Sinds april 2020 kunnen ook patiënten...

 • Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

  De Belgen zijn in groten getale verbonden met het internet. Toch zien we in de Belgische bevolking ook belangrijke vormen van ongelijkheid, die nauw verbonden zijn met het inkomen en diploma. Bijna één op de drie huishoudens met lage inkomens beschikt niet over een internetverbinding. 40%...

 • Managementondersteuning voor woonzorgcentra tijdens de coronacrisis

  Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer. Zorg en Gezondheid evalueert welke woonzorgcentra daarvoor in aanmerking komen. Woonzorgcentra moeten aan volgende...

 • Ten strijde tegen armoede - Het verhaal van mijn grote oorlog

  De Benidorm Bastard van de maatschappelijke integratie, noemt Luc Kupers hem in zijn voorwoord. Beter kan hij niet omschreven worden. Julien Van Geertsom, 15 jaar topambtenaar bij de POD Maatschappelijke Integratie, is een gepassioneerde en bevlogen voorvechter voor maatschappelijke integratie. Daarbij...

 • Jane: inzicht, preventie en efficiëntie is onze ambitie

  Jane is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en intelligente woontechnologie-oplossing die zorgpersoneel actief ontzorgt. Zodat zij hun tijd en focus kunnen richten op wat echt belangrijk is, de menselijke zorg voor senioren. De 6 bewegingssensoren en 3 digitale alarmknoppen van Jane creëren een...

 • COLUMN - Besparingen zijn het meest geniepige addertje in de zorg

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over besparingen in de zorg. Maandag 14 september 2020. De datum zal bij niet gek veel mensen een belletje doen rinkelen. Het was de dag waarop een...

 • 10 oktober 2020: dag van de palliatieve zorg

  Voorjaar 2020, in het hart van de coronacrisis, meldt Carine haar moeder aan voor ondersteuning van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe, Pallion. Een noodkreet uit bezorgdheid voor haar ouders.  Tijdens de laatste ziekenhuisopname wordt duidelijk dat moeder nu palliatief is. De wereld...

 • Ouderenzorg na corona: duurzame vaststellingen

  Start: woonzorgcentra worden financieel verkleuterd Dat de werking van woonzorgcentra in de coronatijden een heuse metamorfose heeft ondergaan, is een understatement. In de meeste kranten en gezaghebbende vaktijdschriften lezen we dat de woonzorgcentra de afgelopen decennia vrij stiefmoederlijk werden...

 • Bestekverlies in cafetaria's: economisch en ecologisch goed fout

  Jaarlijks verdwijnen er duizenden en duizenden stuks bestek uit refters, bedrijfsrestaurants en grootkeukens. Dit kost niet alleen handenvol geld, maar zoals we in dit artikel belichten, heeft dit ook een zware ecologische impact. Als adviseurs voor kmo’s en organisaties inzake de logistiek en...

 • REMI: diagnose-instrument voor financiële behoeftigheid

  De groep kwetsbare burgers die onvoldoende inkomen hebben om menswaardig te leven, wordt alsmaar groter en diverser. OCMW’s zien zich dan ook genoodzaakt om meer aanvullende financiële steun (AFS) toe te kennen. De mate waarin en de manier waarop dit gebeurt verschilt sterk, waardoor het recht...

 • Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

  De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering...

 • Jane: de perfecte match tussen zorgen en ontzorgen

  Jane heeft al een hele weg afgelegd en op haar pad talloze gebruikers overtuigd. Zowel senioren als hun geliefden, mantelzorgers en seniorenresidenties vielen onherroepelijk voor haar charmes – of liever: voor haar gemoedsrust, gebruiksgemak en gegarandeerde privacy. Maar gelooft u ons vooral niet...

 • COLUMN - In de zorg werken geen helden

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Eén Chinese...

 • Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers vanaf 1 september 2020

  Via de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers werd een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp verleent aan de geholpen persoon. De...

 • ESF-oproep: proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

  Het ESF lanceert een oproep met als doelstelling het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. De focus ligt in het bijzonder op lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet, twee aspecten die op verschillende...

 • Historische investering van federale overheid in zorgpersoneel

  De sociale partners bereikten overeenstemming over een nieuw sociaal akkoord voor de medewerkers in de federale zorgsectoren. De overheid trekt 600 miljoen extra uit voor een substantiële en structurele verhoging van de lonen en een verbetering van de werkomstandigheden. Dat is bijzonder goed nieuws...

 • Persoonsvolgend budget: nieuwe methode van objectivering ondersteuningsnood

  Wanneer een persoon met een handicap meer ondersteuning nodig heeft en het zorgbudget voor mensen met een handicap (nieuwe benaming voor basisondersteuningsbudget) is niet meer voldoende om alle kosten te betalen, dan kan de persoon met een handicap overstappen naar het persoonsvolgend budget. Het persoonsvolgend...

 • Zorgraden eerstelijnszones officieel erkend

  Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied, gevormd...

 • Sociale gidsen: een welkome hulp!

  Sinds 2014 studeren er in Gent jaarlijks een tiental sociale gidsen af. Dat zijn (ex-)OCMW-cliënten die andere cliënten ondersteunen bij allerlei praktische, maar niet onbelangrijke zaken. Na een opleiding in het Centrum voor Basiseducatie en een stage binnen de sociale dienst van OCMW Gent...

 • Sociale economie: de regierol van de lokale besturen onder de loep

  De Vlaamse overheid stimuleert en ondersteunt de lokale besturen om een regierol op te nemen op het vlak van sociale economie. IDEA Consult evalueerde de invulling die de lokale besturen geven aan deze regierol en bundelde haar bevindingen in een evaluatierapport.  Uitgangspunt hierbij waren volgende...

Pagina's