Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

  De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse Regering...

 • Jane: de perfecte match tussen zorgen en ontzorgen

  Jane heeft al een hele weg afgelegd en op haar pad talloze gebruikers overtuigd. Zowel senioren als hun geliefden, mantelzorgers en seniorenresidenties vielen onherroepelijk voor haar charmes – of liever: voor haar gemoedsrust, gebruiksgemak en gegarandeerde privacy. Maar gelooft u ons vooral niet...

 • COLUMN - In de zorg werken geen helden

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Eén Chinese...

 • Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers vanaf 1 september 2020

  Via de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers werd een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp verleent aan de geholpen persoon. De...

 • ESF-oproep: proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

  Het ESF lanceert een oproep met als doelstelling het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. De focus ligt in het bijzonder op lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet, twee aspecten die op verschillende...

 • Historische investering van federale overheid in zorgpersoneel

  De sociale partners bereikten overeenstemming over een nieuw sociaal akkoord voor de medewerkers in de federale zorgsectoren. De overheid trekt 600 miljoen extra uit voor een substantiële en structurele verhoging van de lonen en een verbetering van de werkomstandigheden. Dat is bijzonder goed nieuws...

 • Persoonsvolgend budget: nieuwe methode van objectivering ondersteuningsnood

  Wanneer een persoon met een handicap meer ondersteuning nodig heeft en het zorgbudget voor mensen met een handicap (nieuwe benaming voor basisondersteuningsbudget) is niet meer voldoende om alle kosten te betalen, dan kan de persoon met een handicap overstappen naar het persoonsvolgend budget. Het persoonsvolgend...

 • Zorgraden eerstelijnszones officieel erkend

  Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied, gevormd...

 • Sociale gidsen: een welkome hulp!

  Sinds 2014 studeren er in Gent jaarlijks een tiental sociale gidsen af. Dat zijn (ex-)OCMW-cliënten die andere cliënten ondersteunen bij allerlei praktische, maar niet onbelangrijke zaken. Na een opleiding in het Centrum voor Basiseducatie en een stage binnen de sociale dienst van OCMW Gent...

 • Sociale economie: de regierol van de lokale besturen onder de loep

  De Vlaamse overheid stimuleert en ondersteunt de lokale besturen om een regierol op te nemen op het vlak van sociale economie. IDEA Consult evalueerde de invulling die de lokale besturen geven aan deze regierol en bundelde haar bevindingen in een evaluatierapport.  Uitgangspunt hierbij waren volgende...

 • ESF-oproep: lokale partnerschappen voor jongeren

  De ESF-oproep “Lokale partnerschappen voor jongeren” wil de positie van jongeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De oproep wil daarom in heel Vlaanderen bottom-up initiatieven stimuleren die partnerschappen op lokaal niveau tot stand brengen en die de effectiviteit van...

 • Gratis webinar: zorg(en) voor uw organisatie

  Hoe versterken we onze organisatie vanuit de recente crisiservaringen? Gratis webinar, geleid door senior-adviseurs Kristof Vermeiren en Tine Van de Sompel Donderdag 18 juni 2020 / 14u-15u   De voorbije maanden is onze maatschappij grondig opgeschrikt. De zorgsector zat in het oog...

 • Sociaal ondernemen: oproep voor subsidies

  De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale economie te versterken. De lopende oproepen zijn:   1. Oproep sociaal ondernemen - Innovatie - 2020, Ronde 2 Deadline: 30 juni 2020 - 12u00 Deze oproep heeft als doel tussen te komen in...

 • Factsheets over de OCMW-dienstverlening

  Raadsleden van het lokaal bestuur en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst moeten beslissen over individuele leefsituaties en steunverlening. Om hen te ondersteunen, ontwikkelde CEBUD verschillende factsheets. Dat zijn korte nota’s (van 1 A4) die belangrijke begrippen...

 • Regenboogambassadeurs geven holebi- en transgenderouderen een stem

  In Vlaanderen wonen er naar schatting 200 000 à 250 000 holebi- en transgenderouderen. Zij blijven vaak onzichtbaar in hun thuisomgeving of in de ouderenzorg. Daar willen de Regenboogambassadeurs iets aan doen. De Regenboogambassadeurs zijn een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die...

 • Het sectoraal akkoord 2020 voor lokale besturen is een feit

  Na onderhandelingen heeft de Vlaamse Regering op 10 april laatstleden het sectoraal akkoord  2020 voor de lokale besturen goedgekeurd. Het akkoord bestaat uit 3 luiken, nl. Een gemiddelde verhoging van de koopkracht van de personeelsleden ten bedrage van 1,1%; Een engagement om verder werk te...

 • Wet op onbelast bijverdienen ongrondwettig verklaard

  Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen kordaat en resoluut vernietigd. De wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie introduceerde een fiscaal bijzonder gunstig regime dat het mogelijk maakte om voor bepaalde activiteiten...

 • Laat studenten uit kwetsbare groepen niet uit de boot vallen

  Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening...

 • COVID-19: versoepeling bezoeksverbod in woonzorgcentra

  Gezien de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse taskforce COVID-19, kunnen de bezoekmogelijkheden in de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor herstelverblijf en de groepen van assistentiewoningen die infrastructureel gelinkt zijn aan een woonzorgcentrum in...

 • Uitgeverij Vanden Broele en Probis Group slaan de handen in elkaar

  Om u nog beter te inspireren en informeren, slaan Uitgeverij Vanden Broele en Probis Group de handen in elkaar. Samen zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om professionals uit de welzijns-, zorg- en overheidssector nóg beter te ondersteunen in het uitvoeren van hun job. Ons doel is om een...

Pagina's