Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Overheden samen in de bres voor meer welzijnsgroen

  Natuur maakt gelukkiger, vermindert stress en helpt bij herstel. Het is dan ook een goede zaak dat de zorg steeds meer aandacht heeft voor meer groen in en rond voorzieningen. Overheden uit de zorg- en natuursector slaan de handen in elkaar om voorzieningen daarbij te ondersteunen.  In 2019 lanceerde...

 • COLUMN - Passie voor cycling

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Soms grasduin...

 • 14 lokale besturen rollen samen Gele Doos uit in Zuid-West-Vlaanderen

  14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen starten met de verdeling van de Gele Doos. In de eerste fase kunnen zelfstandig wonende 80-plussers er gratis eentje aanvragen. De Gele Doos is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard...

 • De ethische kwestie - Wat heet persoonsgericht?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. ‘Zal ik in het woonzorgcentrum naar schlagers moeten luisteren? Of bel ik beter nu al om te zeggen dat ze de Sex Pistols moeten klaarleggen?’...

 • De impact van de COVID-19-crisis op de noodzakelijke uitgaven van lage-inkomensgezinnen

  De onzekerheid die de COVID-19-crisis teweegbracht, de beperkingen van overheidswege en het inkomensverlies dat veel huishoudens leden, hebben gezorgd voor verschuivingen in de koopkracht van gezinnen. Deze bijdrage focust op het effect van de crisis op de consumptieve bestedingen van lage-inkomensgezinnen.  De...

 • Financiële steun voor coaching aan woonzorgcentra die het Tubbe-model willen implementeren

  De woonzorgcentra staan voor een onvermijdelijke uitdaging: ze moeten hun bewoners de nodige zorg bieden, rekening houdend met hun individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners. En natuurlijk tegen een betaalbare prijs. Deze uitdaging voor woonzorgcentra...

 • Vragenlijst Vlaams Instituut Gezond Leven

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt een opleidingsaanbod uit naar actoren binnen de sector zorg en welzijn. Zij kunnen immers een verschil maken in het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte bij hun patiënten/cliënten. Via deze vragenlijst wil Gezond Leven...

 • COLUMN - Vaccinaties ... Wauw! Geweldig!

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over de vaccinatiecampagne. Ik moest lachen toen ik enkele weken geleden bij de (heropende) kapper zat. Het dametje voor me had een verse mise-en-plis...

 • Ontwerpdecreet individueel maatwerk

  Op vrijdag 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering de invoering van individueel maatwerk principieel goed. Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid verder inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan...

 • Projectoproep: Zorgzame buurten

  Met deze oproep wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van zorgzame buurten in Vlaanderen.  Men wil via deze oproep minstens 95 projecten...

 • Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag en IVT/IT

  Kinderen van 0 tot 21 jaar met een beperking of ernstige chronische aandoening kunnen in de gezinsbijslagregeling een zorgtoeslag krijgen bij hun gewone gezinsbijslag. De aandoening op zich is niet doorslaggevend om het recht op bijkomende gezinsbijslag te openen. Er wordt geëvalueerd wat de weerslag...

 • Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale economie en ouderenzorg

  Sociaal ondernemen in de ouderenzorg, hoe pak je dat aan? Het Tea for Two-project geeft jou handvaten voor het opzetten van een structurele samenwerking tussen sociale economie en ouderenzorg. Het ESF-project Tea for Two onderzocht de voorbije jaren succesvol of er nieuwe tewerkstellingskansen voor...

 • COLUMN - Wil de échte ondernemer even opstaan?

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Twee wetmatigheden...

 • Webinar Netwerkzorg: hoe zelfzorg, informele zorg en formele zorg met elkaar verbinden?

  De vergrijzing van de bevolking stelt eisen aan de manier waarop onze hedendaagse zorg is georganiseerd en wordt aangeboden. Geïntegreerde zorg is al langer geen nieuw begrip meer. Maar hoe kan men deze outreachend en buurtgericht implementeren?  Onze Noorderburen ontwikkelden het Buurtzorgmodel...

 • Minister Somers en Agentschap Integratie en Inburgering lanceren meertalige corona-app

  Bijna een kwart van de Vlamingen heeft migratieroots. Sommigen onder hen spreken nog niet vlot Nederlands of zijn de taal nog volop aan het leren. Om ervoor te zorgen dat ook zij op de hoogte zijn van de actuele coronamaatregelen en de Vlaamse vaccinatiecampagne, lanceert minister van Samenleven Somers...

 • Geïntegreerde zorg en ondersteuning: het ticket naar betere levenskwaliteit!

  Betere en efficiëntere manieren zoeken om kwalitatieve ouderenzorg aan te bieden: het is een brandend actueel onderwerp. We weten allemaal dat de vergrijzing in Vlaanderen en bij uitbreiding Europa een nieuwe en effectievere aanpak vereist om in de toekomst in de zorgbehoeften van ouderen te voorzien....

 • Stimuleren van taal bij kinderen met een kwetsbare achtergrond

  Sportpret zet zich in om kinderen tussen 3 en 12 jaar die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie gratis te laten deelnemen aan vrije tijd. De organisatie wil met haar activiteiten niet alleen inzetten op sport en spel, maar ook op de taalontwikkeling van de kinderen. Zeker in de zomermaanden...

 • COLUMN - Zu befehl

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … 10 mei 1940. In...

 • De ethische kwestie - Wat is holistische zorg?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. Recent ontwikkelde zich een discussie over seksualiteit in het woonzorgcentrum. Als antwoord op een pleidooi voor ethische beleidsvoering...

 • Nieuw! E-learning Wegwijs in de overheidsopdrachten

    De nieuwe online cursus binnen handbereik van iedere medewerker die de nodige basiskennis wil verwerven of opfrissen. De slimme manier om snel met overheidsopdrachten van start te kunnen gaan.   Enkele troeven op een rijtje ✔     8 chronologische modules.  ...

Pagina's