Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • De Sociale Balans tool: opstap naar een krachtengerichte hulpverlening

  Op vraag van en in samenwerking met OCMW’s ontwikkelde CEBUD een webtool voor de opmaak van een Sociale Balans. Het doel is om maatschappelijk werkers te ondersteunen om de leefsituaties van kwetsbare individuen op een overzichtelijke manier in kaart te brengen en evoluties op te volgen. O...

 • COLUMN - Pleidooi voor kapoenigheid

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … “Uw ...

 • Acht effectiviteitsprincipes voor ‘Caring Technology’

  Waaraan moeten technologische innovaties voor gezondheid en welzijn nu en in de toekomst voldoen? Het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting brachten een diverse groep van stakeholders bij elkaar om daarover na te denken. Zij kwamen tot acht effectiviteitsprincipes, de &...

 • Kopzorgen Verdienen Zorg

  Over ingrijpende veranderingen op oudere leeftijd wordt vaak licht heen gegaan. Alsof je er gewoon mee moet leren leven. Hulp op maat is er amper. Al te vaak dragen ouderen hun zorgen daardoor alleen. Of ze nemen een pilletje om het leed te verzachten. “Kopzorgen verdienen zorg, op elke lee...

 • Psychotherapie nu ook terugbetaald voor volwassenen met matig ernstige psychische problemen

  De terugbetaling van psychotherapie door de verplichte ziekteverzekering is strikt gereglementeerd. Tot een tijdje geleden kon psychotherapie enkel terugbetaald worden bij volwassenen met ernstige psychische problemen die worden behandeld door een psychiater. Sinds april 2020 kunnen ook pati...

 • Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

  De Belgen zijn in groten getale verbonden met het internet. Toch zien we in de Belgische bevolking ook belangrijke vormen van ongelijkheid, die nauw verbonden zijn met het inkomen en diploma. Bijna één op de drie huishoudens met lage inkomens beschikt niet over een internetverbindin...

 • Managementondersteuning voor woonzorgcentra tijdens de coronacrisis

  Woonzorgcentra die in een precaire situatie zitten wegens een uitbraak van COVID-19 kunnen een subsidie krijgen om een crisismanager aan te stellen die de voorziening bijstaat bij het beheer. Zorg en Gezondheid evalueert welke woonzorgcentra daarvoor in aanmerking komen. Woonzorgcentra moeten aa...

 • Ten strijde tegen armoede - Het verhaal van mijn grote oorlog

  De Benidorm Bastard van de maatschappelijke integratie, noemt Luc Kupers hem in zijn voorwoord. Beter kan hij niet omschreven worden. Julien Van Geertsom, 15 jaar topambtenaar bij de POD Maatschappelijke Integratie, is een gepassioneerde en bevlogen voorvechter voor maatschappelijke integratie. D...

 • Jane: inzicht, preventie en efficiëntie is onze ambitie

  Jane is een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en intelligente woontechnologie-oplossing die zorgpersoneel actief ontzorgt. Zodat zij hun tijd en focus kunnen richten op wat echt belangrijk is, de menselijke zorg voor senioren. De 6 bewegingssensoren en 3 digitale alarmknoppen van Jane creëren...

 • COLUMN - Besparingen zijn het meest geniepige addertje in de zorg

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over besparingen in de zorg. Maandag 14 september 2020. De datum zal bij niet gek veel mensen een belletje doen rinkelen. Het was de dag waarop...

 • 10 oktober 2020: dag van de palliatieve zorg

  Voorjaar 2020, in het hart van de coronacrisis, meldt Carine haar moeder aan voor ondersteuning van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe, Pallion. Een noodkreet uit bezorgdheid voor haar ouders.  Tijdens de laatste ziekenhuisopname wordt duidelijk dat moeder nu palliatief is. De we...

 • Ouderenzorg na corona: duurzame vaststellingen

  Start: woonzorgcentra worden financieel verkleuterd Dat de werking van woonzorgcentra in de coronatijden een heuse metamorfose heeft ondergaan, is een understatement. In de meeste kranten en gezaghebbende vaktijdschriften lezen we dat de woonzorgcentra de afgelopen decennia vrij stiefmoederlijk ...

 • Bestekverlies in cafetaria's: economisch en ecologisch goed fout

  Jaarlijks verdwijnen er duizenden en duizenden stuks bestek uit refters, bedrijfsrestaurants en grootkeukens. Dit kost niet alleen handenvol geld, maar zoals we in dit artikel belichten, heeft dit ook een zware ecologische impact. Als adviseurs voor kmo’s en organisaties inzake de logistie...

 • REMI: diagnose-instrument voor financiële behoeftigheid

  De groep kwetsbare burgers die onvoldoende inkomen hebben om menswaardig te leven, wordt alsmaar groter en diverser. OCMW’s zien zich dan ook genoodzaakt om meer aanvullende financiële steun (AFS) toe te kennen. De mate waarin en de manier waarop dit gebeurt verschilt sterk, waardoor h...

 • Subsidie ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

  De Vlaamse Regering besliste op 10 juli om aan de gemeenten en OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in 2020 een subsidie van 15 miljoen euro toe te kennen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. Met die financiële aanmoediging wil de Vlaamse R...

 • Jane: de perfecte match tussen zorgen en ontzorgen

  Jane heeft al een hele weg afgelegd en op haar pad talloze gebruikers overtuigd. Zowel senioren als hun geliefden, mantelzorgers en seniorenresidenties vielen onherroepelijk voor haar charmes – of liever: voor haar gemoedsrust, gebruiksgemak en gegarandeerde privacy. Maar gelooft u ons voor...

 • COLUMN - In de zorg werken geen helden

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Eén...

 • Nieuw thematisch verlof voor erkende mantelzorgers vanaf 1 september 2020

  Via de wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers werd een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor werknemers die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp verleent aan de geholpen persoon....

 • ESF-oproep: proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars

  Het ESF lanceert een oproep met als doelstelling het integratieproces van inburgeraars te versnellen en verbeteren. De focus ligt in het bijzonder op lokale proeftuinen waarbinnen trajecten rond sociale netwerking en participatie voor inburgeraars worden opgezet, twee aspecten die op ve...

 • Historische investering van federale overheid in zorgpersoneel

  De sociale partners bereikten overeenstemming over een nieuw sociaal akkoord voor de medewerkers in de federale zorgsectoren. De overheid trekt 600 miljoen extra uit voor een substantiële en structurele verhoging van de lonen en een verbetering van de werkomstandigheden. Dat is bijzonder goe...

Pagina's