Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • COLUMN - The "I" in team

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Het geheel is...

 • Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen voor de sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2022?

  De spilindex werd overschreden in februari 2022. In een eerdere bijdrage sneden we de evoluties op het vlak van de lonen aan. In dit artikel gaan we dieper in op de sociale uitkeringen, die stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex.   1. Inleiding De spilindex werd...

 • Waarom kiest OCMW Gent voor een 'tijdelijke Cel Oekraïne'?

  Vorige maand (nl. op 31 maart 2022) verscheen in de nationale media een bericht dat OCMW Gent in het kader van de huidige opvangcrisis overgegaan is tot oprichting van een aparte cel van momenteel zes maatschappelijk werkers, ondersteund door twee administratief medewerkers, exclusief bevoegd voor de...

 • Vlaanderen helpt Oekraïne - Ondersteuning van lokale besturen

  Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de zoektocht naar en het beheer van duurzame huisvestingsplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne.  De Vlaamse overheid wil hen hier optimaal in ondersteunen. Dat doet ze op verschillende domeinen.   1. De Vlaamse huisvestingstool De Vlaamse...

 • Jonge mantelzorgers onderzocht

  In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en in uitvoering van het Vlaams mantelzorgplan (2016-2020) werden recent drie mantelzorgstudies verricht. Als startpunt werd het thema jonge mantelzorg ingebracht in twee bestaande surveystudies (HBSC en LiSO) bij Vlaamse en Brusselse...

 • Inspire Health&Care - Uw ontmoetingsplatform voor zorg en welzijn

  #GetInspired #GetConnected #Innovate #Fun Op 26, 27 & 28 april 2022 is Inspire HEALTH&CARE opnieuw hét ontmoetingsplatform voor management én medewerkers van ziekenhuizen en acute zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg,...

 • Spilindex overschreden in februari 2022

  Na de indexoverschrijding van december 2021 noteren we in februari 2022 alweer een mijlpaal: voor de vierde keer in twee jaar tijd moeten de lonen en wedden bijgestuurd worden, evenals de sociale uitkeringen.   1. Inleiding De spilindex werd overschreden in februari 2022, wat dus betekent...

 • COLUMN - Bellen met Billund

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over spelenderwijs leren. Learn through play of ‘spelenderwijs leren’. Dat is de slogan van LEGO Foundation. De stichting maakt deel uit...

 • Solidariteit herbekeken!

  De voorbije twee jaar was solidariteit erg zichtbaar in onze samenleving. Maar goed ook. De Covid-19-crisis en de overstromingen in juli 2021 hebben ons land zwaar geraakt, de meest kwetsbaren onder ons het meest. Maar wat is solidariteit juist en hoe kijken we er tegen aan? Ter voorbereiding van het...

 • Woonzorggroep GVO bouwt mee aan Zorgzame Buurten in West-Vlaanderen

  Op dinsdag 1 maart gaan in Vlaanderen en Brussel 119 projecten van start om van hun buurt een Zorgzame Buurt te maken. Met dit initiatief zet Minister van Welzijn Wouter Beke in op buurten waar jong en oud in harmonie samenleven en zich goed en geborgen voelen en waar participatie en samenwerking ervoor...

 • Integratietegemoetkoming vrijgesteld bij de berekening van het leefloon

  De integratietegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming voor personen met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ten gevolge van de handicap te vergoeden en wordt enkel toegekend aan personen met een beperkt...

 • Livibel zorgt voor sfeer in badkamers van zorgvoorzieningen

  Voor heel wat patiënten en bewoners is het nemen van een bad, douche of het krijgen van een specifieke verzorging in het bijzijn van derden niet zo evident. Zij voelen zich dikwijls verlegen, beschaamd of onveilig in een voor hen onbekende omgeving. Livibel laat u aan de hand van concrete cases...

 • Uitrol IFIC: aanvullende duiding van het Agentschap Binnenlands Bestuur

  Op 17 januari publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur extra praktische informatie over de toepassing van de nieuwe IFEC-schaal, na overleg met de Federale Pensioendienst en de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Via deze link kunt u de nota consulteren.

 • Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet maatwerk bij individuele inschakeling

  Op vrijdag 14 januari 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet maatwerk bij individuele inschakeling. Zo komt de invoering van individueel maatwerk een stap dichterbij. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking...

 • COLUMN - Ik ben een bever

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Professionals...

 • Aan de slag met sociale economie: handleiding voor begeesterde lokale besturen

  Sociale economie zit meer dan ooit in de lift. De coronacrisis toonde nogmaals de onmiskenbare waarde aan van dit unieke segment van de arbeidsmarkt, waar lokale verankering en inclusie samenkomen in maatschappelijk waardevolle ondernemingen. De Vlaamse overheid ondersteunt maatwerk ten volle...

 • Projectoproep - Buurten op den Buiten 2022

  "Buurten op den Buiten" is een projectoproep voor financiële steun tot € 5.000,00 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten...

 • Structurele verankering van uitgebreid sociaal energietarief dringt zich op

  Eind 2021 en begin 2022 zijn de energieprijzen fors gestegen. Gas en elektriciteit zijn basisbehoeften, maar steeds meer gezinnen kunnen hun energiefactuur niet of nauwelijks betalen. Tot en met 31 maart is er een uitbreiding van het sociaal tarief voorzien voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming....

 • De ethische kwestie - Wat als empathie tekortschiet?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. Ons collectief inlevingsvermogen is aangetast en daarmee staat de ethiek onder grote druk. Scherp samengevat is dit de opinie van psychiater Wim...

 • Overzicht aanpassingen na overschrijding spilindex en overige cijferevoluties voor 2022

  Het gaat in nog steeds in stijgende lijn met de spilindex: voor de derde keer in 2 jaar is er een overschrijding. Na de recente aanpassing naar aanleiding van de evolutie in augustus, was het in december opnieuw prijs zodat andermaal de lonen, toelagen en sociale uitkeringen een duwtje in de rug krijgen....

Pagina's