Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Hoe stimuleren Vlaamse steden en gemeenten onze gezondheid?

  Vlaamse steden en gemeenten hebben steeds meer aandacht voor de mentale gezondheid van hun inwoners – wat mogelijk te maken heeft met de coronacrisis. Dat blijkt uit de indicatorenbevraging 2020 van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, een vierjaarlijkse grootschalige peiling die het preventieve...

 • Van gesloten afdeling naar 'beschermde' afdeling

  Een doordachte camouflage van liften en deuren vermindert wegloopgedrag bij mensen met dementie. Ook door het bekleden van ramen en glaspartijen nemen negatieve prikkels af. Livibel heeft heel wat ervaring in het omvormen van gesloten afdelingen naar 'beschermde' afdelingen, zodat de bewoners...

 • VIEWZ seminar ruimte en zorg 29/10/2021 - definitief programma!

  Hoe kunnen we zorg op een kwalitatieve en inclusieve manier organiseren in onze omgeving? Welke zijn de lacunes in ons huidige zorgaanbod? De coronacrisis heeft de inplanting van zorgfaciliteiten in een ruimtelijk kwalitatief en duurzaam kader alleen maar meer aan belang doen winnen. Het VIEWZ seminar...

 • Projectoproep Stichting P&V (2021): Connecting You(th)

  Steeds meer lijken er verschillende groepen naast elkaar in de samenleving te leven, vooral volgens onderwijsniveau of -vorm. We komen elkaar minder tegen, wonen in andere buurten, gaan naar andere sportclubs of scholen …  Dit heeft negatieve gevolgen voor de sociale cohesie en de mogelijkheid...

 • Opleidingen 'Subsidies zoeken, vinden en beheren'

  In december organiseert Subsidiemanager twee opleidingen om het zoeken, vinden en beheren van subsidies te bevorderen. De praktijkgerichte opleiding richt zich enerzijds op actoren in de sociale economie en anderzijds op dienstverleners rond personen met een beperking. Tijdens deze opleiding zal Glenn...

 • Minimuminkomens beschermen niet tegen armoede

  CEBUD onderzoekt voor 2020 de doeltreffendheid van de minimuminkomens in Vlaanderen, die volstaan meestal niet om menswaardig te kunnen leven.  Het kunnen beschikken over een toereikend inkomen is essentieel om armoede te bestrijden. Een structureel tekort aan inkomen heeft een negatieve impact...

 • Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

  Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus overliepen we in de septembereditie van de nieuwsbrief alle aanpassingen aan salarissen, toelagen en vergoedingen in de context van lokale besturen. We vervolledigen het tweeluik met een helder overzicht van wat op het vlak...

 • Oproep De Warmste Week #DWW21: projecten die bouwen aan een toekomst waarin je kan zijn wie je bent

  Met de Warmste Week streeft de VRT al jaren naar een warmere, meer betrokken samenleving. Dit jaar kiest De Warmste Week voor een nieuwe aanpak. 21 jongeren nemen Vlaanderen op sleeptouw rond één maatschappelijk thema: ‘Kunnen zijn wie je bent’. De Warmste Week zal geld inzamelen...

 • Praktijkevent - Sociaal ondernemen in de ouderenzorg | Gratis interactieve sessies "Gericht gematcht"

  Vzw de Biehal, De Sprong vzw, vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg, WZC Sint-Jan Berchmans, WZC Ter Vest en WZC Home Elisabeth nodigen jou graag uit, in samenwerking met Vanden Broele (Subsidiemanager), voor hun interactieve sessies “Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale economie...

 • Livibel gaat voor het mentale welzijn in de woon- en zorgsector

  Woon- en zorgruimtes worden echte belevingsplekken waar iedereen zich thuis voelt. Dit kan door het scheppen van rust, sereniteit en veiligheid of door het creëren van een stimulerende omgeving waar creativiteit en innovatie kunnen floreren. We doen dit door het deskundig en functioneel bekleden,...

 • Overheden samen in de bres voor meer welzijnsgroen

  Natuur maakt gelukkiger, vermindert stress en helpt bij herstel. Het is dan ook een goede zaak dat de zorg steeds meer aandacht heeft voor meer groen in en rond voorzieningen. Overheden uit de zorg- en natuursector slaan de handen in elkaar om voorzieningen daarbij te ondersteunen.  In 2019 lanceerde...

 • COLUMN - Passie voor cycling

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Soms grasduin...

 • 14 lokale besturen rollen samen Gele Doos uit in Zuid-West-Vlaanderen

  14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen starten met de verdeling van de Gele Doos. In de eerste fase kunnen zelfstandig wonende 80-plussers er gratis eentje aanvragen. De Gele Doos is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast bewaard...

 • De ethische kwestie - Wat heet persoonsgericht?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. ‘Zal ik in het woonzorgcentrum naar schlagers moeten luisteren? Of bel ik beter nu al om te zeggen dat ze de Sex Pistols moeten klaarleggen?’...

 • De impact van de COVID-19-crisis op de noodzakelijke uitgaven van lage-inkomensgezinnen

  De onzekerheid die de COVID-19-crisis teweegbracht, de beperkingen van overheidswege en het inkomensverlies dat veel huishoudens leden, hebben gezorgd voor verschuivingen in de koopkracht van gezinnen. Deze bijdrage focust op het effect van de crisis op de consumptieve bestedingen van lage-inkomensgezinnen.  De...

 • Financiële steun voor coaching aan woonzorgcentra die het Tubbe-model willen implementeren

  De woonzorgcentra staan voor een onvermijdelijke uitdaging: ze moeten hun bewoners de nodige zorg bieden, rekening houdend met hun individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners. En natuurlijk tegen een betaalbare prijs. Deze uitdaging voor woonzorgcentra...

 • Vragenlijst Vlaams Instituut Gezond Leven

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt een opleidingsaanbod uit naar actoren binnen de sector zorg en welzijn. Zij kunnen immers een verschil maken in het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte bij hun patiënten/cliënten. Via deze vragenlijst wil Gezond Leven...

 • COLUMN - Vaccinaties ... Wauw! Geweldig!

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over de vaccinatiecampagne. Ik moest lachen toen ik enkele weken geleden bij de (heropende) kapper zat. Het dametje voor me had een verse mise-en-plis...

 • Ontwerpdecreet individueel maatwerk

  Op vrijdag 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering de invoering van individueel maatwerk principieel goed. Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid verder inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mensen aan...

 • Projectoproep: Zorgzame buurten

  Met deze oproep wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van zorgzame buurten in Vlaanderen.  Men wil via deze oproep minstens 95 projecten...

Pagina's