Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Overzicht aanpassingen na overschrijding spilindex en overige cijferevoluties voor 2022

  Het gaat in nog steeds in stijgende lijn met de spilindex: voor de derde keer in 2 jaar is er een overschrijding. Na de recente aanpassing naar aanleiding van de evolutie in augustus, was het in december opnieuw prijs zodat andermaal de lonen, toelagen en sociale uitkeringen een duwtje in de rug krijgen....

 • Brugge draait om mensen: het sociaal relanceplan voert REMI in

  Een ruwe schatting geeft aan dat minstens 15.000 Bruggelingen vandaag moeilijkheden hebben om rond te komen. Om (eerste) hulp te bieden bij financiële zorgen door corona zet Brugge prioritair in op rechtenverkenning en doorverwijzing naar bestaande financiële rechten en hulp. Na een budgetonderzoek...

 • ZORO: innovatieve training rond cruciale competenties

  De zorgsector verandert voortdurend. Dit eist heel wat van jou als zorgprofessional. ZORO houdt de vinger aan de pols met een wetenschappelijk onderbouwde training waarin je werkt rond vier essentiële competenties. De groepen zijn bewust gemengd: studenten en werkenden, over alle niveaus en zorgsectoren...

 • COLUMN - Wie zal er voor de kinderen zorgen?

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over de quarantaines in het onderwijs. Het heeft de laatste weken niet alleen pijpenstelen maar ook quarantaines geregend. Yet again. Voor zover wij...

 • 10 tips om van uw gesloten afdeling een 'beschermde' afdeling te maken

  Een doordachte camouflage van liften en deuren vermindert wegloopgedrag bij mensen met dementie. Ook door het bekleden van ramen en glaspartijen nemen negatieve prikkels af. Hierdoor neemt ook het stressniveau van zowel zorgpersoneel als bewoners af. Livibel heeft heel wat ervaring in het omvormen van...

 • Met je cliënt in gesprek over middelengebruik, gokken en overmatig gamen. Hoe maak jij als professional het verschil?

  Heel wat cliënten die hulp zoeken omwille van financiële, psychische of sociale problemen, hebben ook problemen met alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken of gamen. De link tussen beide is een wisselwerking: wie financiële, psychische of sociale problemen heeft, kan sneller...

 • OPLEIDING - Referentiebudgetten en REMI - 8 februari 2022

  Hoe kunnen referentiebudgetten leiden tot een menswaardig inkomen? Hoe kan de REMI-tool een OCMW helpen om gelijkwaardige financiële hulpverlening te realiseren? Vanuit het begrip menselijke waardigheid gaan we op zoek naar de bijdrage die referentiebudgetten kunnen leveren om een menswaardig inkomen...

 • Gloednieuwe brochure over Kopzorgen Verdienen Zorg

  Zag jij 'm al? De gloednieuwe Kopzorgen-brochure van de Vlaamse Ouderenraad? Het is een laagdrempelige brochure met veel ruimte over getuigenissen, inspirerende praktijken en visies. Het is een terugblik op een jaar lang campagne voeren om de geestelijke gezondheid voor ouderen naar een hoger niveau...

 • COLUMN - I like big but's

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Net als een overijverige...

 • MASTERCLASS - Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg

  Als zorgprofessional in de ouderenzorg, is het uitermate belangrijk om voldoende kennis en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun problematiek te verkrijgen om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden. In deze masterclass nemen vijf experten uit Nederland en België u mee in actuele thema’s...

 • Handicap in Brussel: Brusselaars vallen door de mazen van het net

  Het aandeel personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, ligt in Brussel vier keer lager dan in Vlaanderen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de situatieanalyse ‘Personen met een handicap in Brussel’, dat het Kenniscentrum WWZ uitvoerde in samenwerking met...

 • Hoe stimuleren Vlaamse steden en gemeenten onze gezondheid?

  Vlaamse steden en gemeenten hebben steeds meer aandacht voor de mentale gezondheid van hun inwoners – wat mogelijk te maken heeft met de coronacrisis. Dat blijkt uit de indicatorenbevraging 2020 van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, een vierjaarlijkse grootschalige peiling die het preventieve...

 • Van gesloten afdeling naar 'beschermde' afdeling

  Een doordachte camouflage van liften en deuren vermindert wegloopgedrag bij mensen met dementie. Ook door het bekleden van ramen en glaspartijen nemen negatieve prikkels af. Livibel heeft heel wat ervaring in het omvormen van gesloten afdelingen naar 'beschermde' afdelingen, zodat de bewoners...

 • Projectoproep Stichting P&V (2021): Connecting You(th)

  Steeds meer lijken er verschillende groepen naast elkaar in de samenleving te leven, vooral volgens onderwijsniveau of -vorm. We komen elkaar minder tegen, wonen in andere buurten, gaan naar andere sportclubs of scholen …  Dit heeft negatieve gevolgen voor de sociale cohesie en de mogelijkheid...

 • Opleidingen 'Subsidies zoeken, vinden en beheren'

  In december organiseert Subsidiemanager twee opleidingen om het zoeken, vinden en beheren van subsidies te bevorderen. De praktijkgerichte opleiding richt zich enerzijds op actoren in de sociale economie en anderzijds op dienstverleners rond personen met een beperking. Tijdens deze opleiding zal Glenn...

 • VIEWZ seminar ruimte en zorg 29/10/2021 - definitief programma!

  Hoe kunnen we zorg op een kwalitatieve en inclusieve manier organiseren in onze omgeving? Welke zijn de lacunes in ons huidige zorgaanbod? De coronacrisis heeft de inplanting van zorgfaciliteiten in een ruimtelijk kwalitatief en duurzaam kader alleen maar meer aan belang doen winnen. Het VIEWZ seminar...

 • Minimuminkomens beschermen niet tegen armoede

  CEBUD onderzoekt voor 2020 de doeltreffendheid van de minimuminkomens in Vlaanderen, die volstaan meestal niet om menswaardig te kunnen leven.  Het kunnen beschikken over een toereikend inkomen is essentieel om armoede te bestrijden. Een structureel tekort aan inkomen heeft een negatieve impact...

 • Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

  Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus overliepen we in de septembereditie van de nieuwsbrief alle aanpassingen aan salarissen, toelagen en vergoedingen in de context van lokale besturen. We vervolledigen het tweeluik met een helder overzicht van wat op het vlak...

 • Oproep De Warmste Week #DWW21: projecten die bouwen aan een toekomst waarin je kan zijn wie je bent

  Met de Warmste Week streeft de VRT al jaren naar een warmere, meer betrokken samenleving. Dit jaar kiest De Warmste Week voor een nieuwe aanpak. 21 jongeren nemen Vlaanderen op sleeptouw rond één maatschappelijk thema: ‘Kunnen zijn wie je bent’. De Warmste Week zal geld inzamelen...

 • Praktijkevent - Sociaal ondernemen in de ouderenzorg | Gratis interactieve sessies "Gericht gematcht"

  Vzw de Biehal, De Sprong vzw, vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg, WZC Sint-Jan Berchmans, WZC Ter Vest en WZC Home Elisabeth nodigen jou graag uit, in samenwerking met Vanden Broele (Subsidiemanager), voor hun interactieve sessies “Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale economie...

Pagina's