Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Integratietegemoetkoming vrijgesteld bij de berekening van het leefloon

  De integratietegemoetkoming is een financiële tegemoetkoming voor personen met een handicap die moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse taken. De tegemoetkoming is bedoeld om de kosten ten gevolge van de handicap te vergoeden en wordt enkel toegekend aan personen met een beperkt...

 • Livibel zorgt voor sfeer in badkamers van zorgvoorzieningen

  Voor heel wat patiënten en bewoners is het nemen van een bad, douche of het krijgen van een specifieke verzorging in het bijzijn van derden niet zo evident. Zij voelen zich dikwijls verlegen, beschaamd of onveilig in een voor hen onbekende omgeving. Livibel laat u aan de hand van concrete cases...

 • Uitrol IFIC: aanvullende duiding van het Agentschap Binnenlands Bestuur

  Op 17 januari publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur extra praktische informatie over de toepassing van de nieuwe IFEC-schaal, na overleg met de Federale Pensioendienst en de Rijksdienst Sociale Zekerheid. Via deze link kunt u de nota consulteren.

 • Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet maatwerk bij individuele inschakeling

  Op vrijdag 14 januari 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet maatwerk bij individuele inschakeling. Zo komt de invoering van individueel maatwerk een stap dichterbij. Met dit decreet wil de Vlaamse overheid werkgevers beter ondersteunen in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking...

 • COLUMN - Ik ben een bever

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Professionals...

 • Aan de slag met sociale economie: handleiding voor begeesterde lokale besturen

  Sociale economie zit meer dan ooit in de lift. De coronacrisis toonde nogmaals de onmiskenbare waarde aan van dit unieke segment van de arbeidsmarkt, waar lokale verankering en inclusie samenkomen in maatschappelijk waardevolle ondernemingen. De Vlaamse overheid ondersteunt maatwerk ten volle...

 • Projectoproep - Buurten op den Buiten 2022

  "Buurten op den Buiten" is een projectoproep voor financiële steun tot € 5.000,00 voor bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten...

 • Structurele verankering van uitgebreid sociaal energietarief dringt zich op

  Eind 2021 en begin 2022 zijn de energieprijzen fors gestegen. Gas en elektriciteit zijn basisbehoeften, maar steeds meer gezinnen kunnen hun energiefactuur niet of nauwelijks betalen. Tot en met 31 maart is er een uitbreiding van het sociaal tarief voorzien voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming....

 • De ethische kwestie - Wat als empathie tekortschiet?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. Ons collectief inlevingsvermogen is aangetast en daarmee staat de ethiek onder grote druk. Scherp samengevat is dit de opinie van psychiater Wim...

 • Overzicht aanpassingen na overschrijding spilindex en overige cijferevoluties voor 2022

  Het gaat in nog steeds in stijgende lijn met de spilindex: voor de derde keer in 2 jaar is er een overschrijding. Na de recente aanpassing naar aanleiding van de evolutie in augustus, was het in december opnieuw prijs zodat andermaal de lonen, toelagen en sociale uitkeringen een duwtje in de rug krijgen....

 • Brugge draait om mensen: het sociaal relanceplan voert REMI in

  Een ruwe schatting geeft aan dat minstens 15.000 Bruggelingen vandaag moeilijkheden hebben om rond te komen. Om (eerste) hulp te bieden bij financiële zorgen door corona zet Brugge prioritair in op rechtenverkenning en doorverwijzing naar bestaande financiële rechten en hulp. Na een budgetonderzoek...

 • ZORO: innovatieve training rond cruciale competenties

  De zorgsector verandert voortdurend. Dit eist heel wat van jou als zorgprofessional. ZORO houdt de vinger aan de pols met een wetenschappelijk onderbouwde training waarin je werkt rond vier essentiële competenties. De groepen zijn bewust gemengd: studenten en werkenden, over alle niveaus en zorgsectoren...

 • COLUMN - Wie zal er voor de kinderen zorgen?

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over de quarantaines in het onderwijs. Het heeft de laatste weken niet alleen pijpenstelen maar ook quarantaines geregend. Yet again. Voor zover wij...

 • 10 tips om van uw gesloten afdeling een 'beschermde' afdeling te maken

  Een doordachte camouflage van liften en deuren vermindert wegloopgedrag bij mensen met dementie. Ook door het bekleden van ramen en glaspartijen nemen negatieve prikkels af. Hierdoor neemt ook het stressniveau van zowel zorgpersoneel als bewoners af. Livibel heeft heel wat ervaring in het omvormen van...

 • Met je cliënt in gesprek over middelengebruik, gokken en overmatig gamen. Hoe maak jij als professional het verschil?

  Heel wat cliënten die hulp zoeken omwille van financiële, psychische of sociale problemen, hebben ook problemen met alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken of gamen. De link tussen beide is een wisselwerking: wie financiële, psychische of sociale problemen heeft, kan sneller...

 • OPLEIDING - Referentiebudgetten en REMI - 8 februari 2022

  Hoe kunnen referentiebudgetten leiden tot een menswaardig inkomen? Hoe kan de REMI-tool een OCMW helpen om gelijkwaardige financiële hulpverlening te realiseren? Vanuit het begrip menselijke waardigheid gaan we op zoek naar de bijdrage die referentiebudgetten kunnen leveren om een menswaardig inkomen...

 • Gloednieuwe brochure over Kopzorgen Verdienen Zorg

  Zag jij 'm al? De gloednieuwe Kopzorgen-brochure van de Vlaamse Ouderenraad? Het is een laagdrempelige brochure met veel ruimte over getuigenissen, inspirerende praktijken en visies. Het is een terugblik op een jaar lang campagne voeren om de geestelijke gezondheid voor ouderen naar een hoger niveau...

 • COLUMN - I like big but's

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Net als een overijverige...

 • MASTERCLASS - Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg

  Als zorgprofessional in de ouderenzorg, is het uitermate belangrijk om voldoende kennis en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun problematiek te verkrijgen om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden. In deze masterclass nemen vijf experten uit Nederland en België u mee in actuele thema’s...

 • Handicap in Brussel: Brusselaars vallen door de mazen van het net

  Het aandeel personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, ligt in Brussel vier keer lager dan in Vlaanderen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de situatieanalyse ‘Personen met een handicap in Brussel’, dat het Kenniscentrum WWZ uitvoerde in samenwerking met...

Pagina's