Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Groen licht voor innovatief woon- en zorgproject in Izegem

  Stad Izegem keurde de vergunningsaanvraag goed voor zeven wooneenheden voor beschermd wonen in het centrum van de stad. Opmerkelijk: het gaat om een privé-initiatief met een sociaal doel. Pieter en Saskia Haesbrouck-Vanderhaeghe zijn de gezichten achter het opmerkelijke project. Ze slaan...

 • COLUMN - Vrijheid blijheid

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … “Freedom!”...

 • "Ik weet echt niet hoe ik de winter moet doorkomen" - alleenstaande mama Hanna over de energiecrisis

  In 2022 bereikten de energieprijzen een recordniveau. Net zoals tijdens de coronapandemie, werden de meest kwetsbare burgers het eerst en het zwaarst getroffen. Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober brengt CAW Limburg het verhaal van Hanna, een alleenstaande mama uit...

 • Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen allemaal voor de sociale uitkeringen?

  1.    Inleiding De spilindex werd overschreden in de maand juli 2022.   Deze overschrijding heeft een impact enerzijds op de sociale uitkeringen en anderzijds op de lonen en wedden van het overheidspersoneel. De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding...

 • 'Het kleine helpen' - bouwen aan buurtnetwerken en meer zorgzaamheid in de buurt

  De Thomas More Hogeschool ontwikkelde drie podcastafleveringen waarin 'het kleine helpen' centraal staat. Tijdens het luisteren komt u te weten wat het kleine helpen is, en hoe u het in de praktijk kunt omzetten. Thomas More ontwikkelde in het kader van de projectoproep Zorgzame...

 • International Conference on Integrated Care - 22-24 mei 2023

  Volgend jaar zal de International Conference on Integrated Care doorgaan in Antwerpen van 22 tot en met 24 mei. U kan niet alleen deelnemen aan de conferentie, maar ook een abstract indienen: een voorstel tot presentatie, postersessie of uitwisseling. Het is de ideale manier om een aspect van geïntegreerde...

 • Individueel maatwerk start op 1 juli 2023

  Op vrijdag 15 juli keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit maatwerk bij individuele inschakeling goed. Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Het uitvoeringsbesluit...

 • COLUMN - Ik heb iets met Udo Jürgens*

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand de column 'Ik heb iets met Udo Jürgens'. “Merci kost geen geld”, zei mijn grootvader zaliger wel eens. Het was zo’n typische uitspraak...

 • Ondanks de stijgende digitalisering, is bijna één Belg op twee digitaal kwetsbaar

  Ook al heeft de COVID-19-crisis geleid tot een versnelde digitalisering van onze samenleving, de digitale kloof onder de bevolking is er niet door verdwenen. Hoewel steeds meer Belgen virtueel verbonden zijn, beschikt bijna 1 op de 5 huishoudens met een laag inkomen niet over een internetverbinding thuis....

 • Eenzaamheid bij ouderen

  Eenzaamheid is een brandend actueel thema. Niet alleen in de pers, maar ook in de politiek en de wetenschappen is de aandacht voor eenzaamheid de laatste jaren alleen maar toegenomen. Terwijl eenzaamheid vroeger enkel onderzocht werd door een select groepje wetenschappers, zien we nu dat onderzoekers...

 • Brugge organiseert in september het knooppuntenfestival rond rouw en verlies

  In 2020 werd Brugge als eerste stad in België een 'Compassionate City'. Compassionate Brugge wil verlies, overlijden, verdriet, rouw, situaties van ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg een plek geven in de stad. “We willen mensen verbinden met elkaar en bestaande initiatieven...

 • Persoonsvolgende financiering: hulpverlening als sociale onderneming?!

  Stel: je krijgt bedrag x en je hebt nood aan product y. Een eenvoudige vraag- en aanbodoefening, toch? In de zorg- en welzijnssector tekent zich een vergelijkbare beweging af. Personen met een beperking, zorgbehoevenden of mensen die ondersteuning uit de welzijnssector nodig hebben, kunnen meer en meer...

 • COLUMN - Authentieke ikje

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Wees vooral jezelf....

 • Oproep: Coaching voor de invoering van Tubbe (2022)

  De woonzorgcentra staan voor een zeer grote uitdaging: hoe kunnen ze hun bewoners de nodige zorg bieden, afgestemd op de individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners en betaalbaar blijft? De Koning Boudewijnstichting vond inspiratie in een...

 • Corona weegt op mentaal welzijn. CAW Limburg helpt 14% meer mensen

  Ze zijn met meer dan je denkt, de mensen die het moeilijk hebben. In 2021 maakte CAW Limburg 12 461 mensen sterker. Guy Vanderstraeten, algemeen directeur, blikt terug op een bewogen jaar waarin corona opnieuw de agenda bepaalde. ‘Welzijnswerk is en blijft toch vooral mensen echt zien en nabij...

 • Vlaanderen ondersteunt ruim 100.000 personen met een handicap

  Personen met een handicap kunnen in Vlaanderen gebruik maken van verschillende vormen van ondersteuning. In 2021 hadden 102.438 mensen een vorm van VAPH-ondersteuning of een zorgbudget. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  Wie een handicap...

 • Aankondiging projectoproep Natuur in je buurt

  Wilt u meer toegankelijke, veerkrachtige en biodiverse natuur in uw buurt realiseren, met een mogelijke focus op welzijn en gezondheid? Nog voor de zomer verschijnt er een nieuwe projectoproep van Agentschap Natuur en Bos rond Natuur in je buurt. De vraag naar groenzones in de nabije omgeving is groot...

 • Sociaal werk rendeert

  Sociaal Werk werkt! is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisatie Sociaal Werk Nederland en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Als werkgevers en werknemers willen ze gezamenlijk sociaal werkers en hun organisaties ondersteunen in hun maatschappelijke opdracht....

 • De ethische kwestie - Wat winnen we met tijd verliezen?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. De Nederlandse oud-politica Hedy D’Ancona sprak in een indrukwekkend interview over kwetsbaarheid en ouder worden. Ze vertelt onder andere...

 • Livibel zorgt voor gerichte wayfinding binnen de zorgomgeving

  Een (eerste) bezoek aan een woon- en/of zorgomgeving gaat voor heel wat mensen gepaard met een gevoel van stress of angst. Dat kan deels weggenomen worden door een doordachte professionele bewegwijzering. Het zorgt voor rust en zekerheid bij de bewoners, patiënten en bezoekers.  Lees verder...

Pagina's