Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Oproep De Warmste Week #DWW21: projecten die bouwen aan een toekomst waarin je kan zijn wie je bent

  Met de Warmste Week streeft de VRT al jaren naar een warmere, meer betrokken samenleving. Dit jaar kiest De Warmste Week voor een nieuwe aanpak. 21 jongeren nemen Vlaanderen op sleeptouw rond één maatschappelijk thema: ‘Kunnen zijn wie je bent’. De Warmste Week zal geld ...

 • Praktijkevent - Sociaal ondernemen in de ouderenzorg | Gratis interactieve sessies "Gericht gematcht"

  Vzw de Biehal, De Sprong vzw, vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg, WZC Sint-Jan Berchmans, WZC Ter Vest en WZC Home Elisabeth nodigen jou graag uit, in samenwerking met Vanden Broele (Subsidiemanager), voor hun interactieve sessies “Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale ...

 • Livibel gaat voor het mentale welzijn in de woon- en zorgsector

  Woon- en zorgruimtes worden echte belevingsplekken waar iedereen zich thuis voelt. Dit kan door het scheppen van rust, sereniteit en veiligheid of door het creëren van een stimulerende omgeving waar creativiteit en innovatie kunnen floreren. We doen dit door het deskundig en functioneel bekl...

 • Overheden samen in de bres voor meer welzijnsgroen

  Natuur maakt gelukkiger, vermindert stress en helpt bij herstel. Het is dan ook een goede zaak dat de zorg steeds meer aandacht heeft voor meer groen in en rond voorzieningen. Overheden uit de zorg- en natuursector slaan de handen in elkaar om voorzieningen daarbij te ondersteunen.  In 2019...

 • COLUMN - Passie voor cycling

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Soms grasd...

 • 14 lokale besturen rollen samen Gele Doos uit in Zuid-West-Vlaanderen

  14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen starten met de verdeling van de Gele Doos. In de eerste fase kunnen zelfstandig wonende 80-plussers er gratis eentje aanvragen. De Gele Doos is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast b...

 • De ethische kwestie - Wat heet persoonsgericht?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. ‘Zal ik in het woonzorgcentrum naar schlagers moeten luisteren? Of bel ik beter nu al om te zeggen dat ze de Sex Pistols moeten klaa...

 • De impact van de COVID-19-crisis op de noodzakelijke uitgaven van lage-inkomensgezinnen

  De onzekerheid die de COVID-19-crisis teweegbracht, de beperkingen van overheidswege en het inkomensverlies dat veel huishoudens leden, hebben gezorgd voor verschuivingen in de koopkracht van gezinnen. Deze bijdrage focust op het effect van de crisis op de consumptieve bestedingen van lage-inkome...

 • Financiële steun voor coaching aan woonzorgcentra die het Tubbe-model willen implementeren

  De woonzorgcentra staan voor een onvermijdelijke uitdaging: ze moeten hun bewoners de nodige zorg bieden, rekening houdend met hun individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners. En natuurlijk tegen een betaalbare prijs. Deze uitdaging voo...

 • VIEWZ gaat er even tussenuit

  Beste lezer, Het redactieteam van VIEWZ gaat er even tussenuit. Onze volgende editie van de nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

 • Vragenlijst Vlaams Instituut Gezond Leven

  Het Vlaams Instituut Gezond Leven werkt een opleidingsaanbod uit naar actoren binnen de sector zorg en welzijn. Zij kunnen immers een verschil maken in het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van ziekte bij hun patiënten/cliënten. Via deze vragenlijst wil Gezond L...

 • COLUMN - Vaccinaties ... Wauw! Geweldig!

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand een bijdrage over de vaccinatiecampagne. Ik moest lachen toen ik enkele weken geleden bij de (heropende) kapper zat. Het dametje voor me had een verse mise-...

 • Ontwerpdecreet individueel maatwerk

  Op vrijdag 2 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering de invoering van individueel maatwerk principieel goed. Met het decreet individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid verder inzetten op de inschakeling van alle werkgevers in de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en zo meer mense...

 • Projectoproep: Zorgzame buurten

  Met deze oproep wil het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lokale besturen, buurtwerk, welzijns- en zorgorganisaties en zorgraden van eerstelijnszones ondersteunen en inspireren bij het ontwikkelen van zorgzame buurten in Vlaanderen.  Men wil via deze oproep minstens 95 proj...

 • Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag en IVT/IT

  Kinderen van 0 tot 21 jaar met een beperking of ernstige chronische aandoening kunnen in de gezinsbijslagregeling een zorgtoeslag krijgen bij hun gewone gezinsbijslag. De aandoening op zich is niet doorslaggevend om het recht op bijkomende gezinsbijslag te openen. Er wordt geëvalueerd wat de...

 • Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale economie en ouderenzorg

  Sociaal ondernemen in de ouderenzorg, hoe pak je dat aan? Het Tea for Two-project geeft jou handvaten voor het opzetten van een structurele samenwerking tussen sociale economie en ouderenzorg. Het ESF-project Tea for Two onderzocht de voorbije jaren succesvol of er nieuwe tewerkstellingskansen v...

 • COLUMN - Wil de échte ondernemer even opstaan?

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Twee wetma...

 • Webinar Netwerkzorg: hoe zelfzorg, informele zorg en formele zorg met elkaar verbinden?

  De vergrijzing van de bevolking stelt eisen aan de manier waarop onze hedendaagse zorg is georganiseerd en wordt aangeboden. Geïntegreerde zorg is al langer geen nieuw begrip meer. Maar hoe kan men deze outreachend en buurtgericht implementeren?  Onze Noorderburen ontwikkelden het Buurt...

 • Minister Somers en Agentschap Integratie en Inburgering lanceren meertalige corona-app

  Bijna een kwart van de Vlamingen heeft migratieroots. Sommigen onder hen spreken nog niet vlot Nederlands of zijn de taal nog volop aan het leren. Om ervoor te zorgen dat ook zij op de hoogte zijn van de actuele coronamaatregelen en de Vlaamse vaccinatiecampagne, lanceert minister van Samenleven ...

 • Geïntegreerde zorg en ondersteuning: het ticket naar betere levenskwaliteit!

  Betere en efficiëntere manieren zoeken om kwalitatieve ouderenzorg aan te bieden: het is een brandend actueel onderwerp. We weten allemaal dat de vergrijzing in Vlaanderen en bij uitbreiding Europa een nieuwe en effectievere aanpak vereist om in de toekomst in de zorgbehoeften van ouderen te...

Pagina's