Archief

  • Strengere controle op inkomensgarantie voor ouderen

    In België ontvangen meer dan 100.000 65-plussers de inkomensgarantie voor ouderen. De inkomensgarantie is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om aanspraak te kunnen maken op de IGO, moet de aanvrager aan enkele...

  • Zorg en welzijn zetten de deuren open op zondag 19 maart

    Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening bezocht voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het oude rusthuis en het moderne woonzorgcentrum? Op zondag 19 maart ontvangen meer dan 170 zorg- en welzijnsorganisaties en scholen het...

  • Hernieuw je engagement op het Gezonde Gemeente event

    Met de start van een nieuwe gemeentelijke legislatuur nodigt het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, VAD en VVSG alle lokale besturen en andere gezondheidsprofessionals uit om verder werk te maken van een sterk lokaal gezondheidsbeleid. Op donderdag 28 maart 2019 kan je in de ...

  • De Block en De Backer lanceren app MyBEnefits

    Wie recht heeft op sociale voordelen, moet daar ook op kunnen rekenen. Naar schatting twee miljoen burgers hebben recht op sociale voordelen. Maar het sociaal beleid geraakt nog te weinig tot bij deze meest kwetsbaren in onze samenleving. Daar willen Ministers De Block en De Backer verandering in...

  • Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019

    Beste lezer, Vanaf 1 januari 2019 is het Decreet over het Lokaal Bestuur in werking getreden. Onze redactie en onze auteurs zijn hard aan het werken om alle teksten aan te passen aan dit decreet. Gelieve er rekening mee te houden dat op dit ogenblik nog niet alle teksten aangepast zijn. Als u hi...

  • 26e Europese ESN-congres, Sevilla

    Op maandag 28 mei opende Christian Fillet, OCMW-secretaris van Brugge, voorzitter van het ESN én redactielid van VIEWZ, het 26e Europese congres voor openbare sociale diensten in gaststad Sevilla. ESN is het Europees Sociaal Netwerk met leden uit 33 verschillende lidstaten. Bijkomend ...

  • Dag van het Gezin - Partners in tijden van ouderschap

    Hoe zien partnerrelaties er vandaag uit? Hoe verandert een partnerrelatie bij de komst van een kind en bij andere gezinstransities? Hoe hangen problemen in partnerrelaties en in de opvoeding samen? Vinden hulpverleners het moeilijker om over de partnerrelatie te praten dan over de opvoeding van d...

  • Het voorjaar van VIEWZ: niet te missen events!

    VIEWZ kijkt uit naar een goedgevuld voorjaar. Kom gerust kennismaken op een van de volgende events, waar we met een infostand aanwezig zullen zijn.   - 24 april 2018, De Bijloke Gent: VVSG Inspiratiedag Zorg - 25 mei 2018, The Egg Brussel: Sociaalwerkconferentie - 7-8 juni 2018, Antwerpe...

  • Reflecties op één jaar persoonsvolgende financiering

    De persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap bestaat één jaar. Voor de redactie van VIEWZ, het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de welzijns- en zorgprofessionals, het uitgelezen moment om terug te kijken ... en vooruit te blikken.   Dat doen we met d...

  • Matexi Award looft verbindende buurtprojecten

    Als ontwikkelaar van buurten waar het goed wonen en harmonieus samenleven is, reikt Matexi voor de derde keer de Matexi Award uit. Deze award bekroont initiatieven die buren dichter bij elkaar brengen.   Duurzaamheid betekent niet alleen energiezuinigheid, kwaliteit en levensduur van de ma...

  • VIEWZ special: één jaar persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap

    De persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap bestaat één jaar. Voor VIEWZ is deze mijlpaal het uitgelezen moment om terug én vooruit te blikken. De sector voor mensen met een handicap maakte een ware omwenteling door, van aanbod- naar vraaggestuurde zorg en o...

  • Intervisie met impACT - effectiever van elkaar leren

    Bekruipt u tijdens overlegmomenten met collega's - de zogenaamde intervisiemomenten - ook soms het gevoel dat u niet de nodige inzichten krijgt die u nodig hebt om echt vooruit te komen met uw cliënt? Frustreert het u soms dat collega's elk geval van naaldje tot draadje uit de doeken...

  • VIEWZ 2017/4: In gesprek met Jo Vandeurzen

    VIEWZ sluit 2017 af met een nummer over gezondheid, een thema dat niemand onberoerd laat. Gezondheid is het hoogste goed, soms vanzelfsprekend, soms een groot gemis. We gingen in gesprek met Jo Vandeurzen. Al meer dan dertig jaar is hij beleidsmaker in de publieke sfeer. In al die jaren - en zeke...

  • Het zorgbedrijf, ervaringen uit de praktijk

    Begin deze maand verscheen op de boekenplank van VIEWZConnect het allereerste VIEWZ cahier. Deze week kunnen ook de andere lezers hun exemplaar in de bus verwachten. In dit cahier lichten een aantal zorgbedrijven hun eigen verhaal toe. Deze verhalen van ervaringsdeskundigen, aangevuld met boeiend...

  • VIEWZ wenst u warme feesten

    Uitgeverij Vanden Broele gaat er van 23 december tot en met 1 januari even tussenuit. Vanaf dinsdag 2 januari 2018 staan wij opnieuw tot uw dienst.   Ondertussen hebben we de voorbije maanden hard gewerkt aan nieuwe, boeiende projecten voor 2018. Ook in het nieuwe jaar zullen er vier nieuw...

  • Focus op fixatie: naar een fixatiearm beleid

    Fixeren in de ouderenzorg, het gebeurt nog te vaak. Toch zijn er veel nadelen aan verbonden en kan de bewoner lichamelijke en/of mentale schade oplopen. Net daarom heeft men de laatste tijd de mond vol van een fixatiearm of fixatievrij beleid.   Op deze studienamiddag, die doorgaat in Brug...

  • Met gebundelde krachten naar een trefzekere toekomst: Afspraak op de #VVSGTREFDAG?

    Op 12 oktober is het zover: dan vindt in Gent opnieuw de Trefdag plaats. Als medewerker of mandataris van het lokale bestuur krijgt u die donderdag heel wat verse ideeën en sterke voorbeelden aangereikt, o.a. op de aardig bevolkte infobeurs.     Naar goede gewoonte tekent ook ...

  • Opleiding "Vroegtijdige zorgplanning" - 26 oktober 2017 - Gent

    De wetgeving rond het levenseinde geeft Belgische burgers de kans om wensen over zorg en levenseinde te bespreken, te verduidelijken en eventueel op papier te zetten. Dit gaat dan om wetten betreffende palliatieve zorg, euthanasie en patiëntenrechten.   Hoewel deze wetgeving al 15 jaa...

  • Aanpassing van de leefloonbedragen en interventiedrempels van de verwarmingstoelage

    Vanaf september stijgt het leefloon met 0,9 procent. De omzendbrief met betrekking tot verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie vanaf 1 september 2017, kan via deze link geconsulteerd worden (bro...

  • Vijftig jaar VOT - JEZ11 in beeld

    Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september viert de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen haar gouden jubileum. Vijftig jaar geleden werd deze organisatie boven de doopvont gehouden. De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is een OCMW-vereniging van de OCMW's van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Ware...

Pagina's