Archief

 • 10-daagse van de geestelijke gezondheid

  Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, richten tal van organisaties de schijnwerpers op geestelijke gezondheid. Hun doel is om 'goed in je vel zitten' en 'psychische kwetsbaarheid' bespreekbaar te maken. De basis van een goede geestelijke gezondheid wordt gelegd tijdens de vroege kinderj...

 • Focus op woonbeleid in de strijd tegen armoede

  Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een interfederale publieke instelling die overleg organiseert tussen mensen in armoede en hun verenigingen en diverse andere actoren in de strijd tegen armoede. Op basis van zijn tweejaarlijkse verslagen en a...

 • Ikea ontwerpt woningen voor mensen met dementie

  De Zweedse meubelgigant Ikea en bouwbedrijf Skanska hebben de handen in elkaar geslagen en willen woningen bouwen op maat van mensen met dementie. De twee bedrijven werken al langer samen en bouwden binnen het project BoKlok al meer dan 10.000 appartementen in Zweden, Noorwegen en Finland. Hun do...

 • Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond

  Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit in Vlaanderen. Hoewel de ervaring van dementie onderhevig is aan universele aspecten, is het ook belangrijk om te begrijpen hoe migratie, culturele en religieuze factoren de beleving van de aandoening beïnvloeden. Om daar een beter z...

 • DAVO helpt bij het invorderen van achterstallige onderhoudsgelden

  Daar is het nieuwe schooljaar weer. En we hoeven het ouders van schoolgaande kinderen niet meer te vertellen: de aankoop van schoolmateriaal, nieuwe kledij en het inschrijvingsgeld voor hobby's maken van september een dure maand. Alleenstaande ouders hebben het vaak nog een stuk moeilijker om...

 • Maatschappelijke oriëntatie voor inburgeraars: wat houdt dat in?

  13.797 nieuwkomers volgden in 2017 een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) in meer dan dertig verschillende talen. Daar krijgen zij informatie over het leven in Vlaanderen en Brussel. Er wordt veel tijd besteed aan regels en wetten, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze toegepast worden, het ve...

 • Strengere controle op inkomensgarantie voor ouderen

  In België ontvangen meer dan 100.000 65-plussers de inkomensgarantie voor ouderen. De inkomensgarantie is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om aanspraak te kunnen maken op de IGO, moet de aanvrager aan enkele...

 • Verlaten van jeugdzorg versterken

  Jongeren die de jeugdzorg verlaten, hebben een verhoogde kans om thuis- of dakloos te worden. Dat konden we ook vorige maand lezen in De Standaard, dat het schrijnende verhaal van Yasmien bracht. Yasmien is een meisje van bijna 18 dat een lange geschiedenis van jeugdhulp achter de rug heeft. Door...

 • Hernieuw je engagement op het Gezonde Gemeente event

  Met de start van een nieuwe gemeentelijke legislatuur nodigt het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, VAD en VVSG alle lokale besturen en andere gezondheidsprofessionals uit om verder werk te maken van een sterk lokaal gezondheidsbeleid. Op donderdag 28 maart 2019 kan je in de ...

 • De Block en De Backer lanceren app MyBEnefits

  Wie recht heeft op sociale voordelen, moet daar ook op kunnen rekenen. Naar schatting twee miljoen burgers hebben recht op sociale voordelen. Maar het sociaal beleid geraakt nog te weinig tot bij deze meest kwetsbaren in onze samenleving. Daar willen Ministers De Block en De Backer verandering in...

 • Gedreven kinderrechtencommissaris gezocht!

  Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zoekt een gedreven kinderrechtencommissaris met ervaring in kinderrechten en/of mensenrechten, in communiceren met kinderen, ouderen en professionals en in het leiden van een organisatie. De kinderrechtencommissaris wordt fulltime aangesteld voor een termijn ...

 • Decreet over het Lokaal Bestuur vanaf 1 januari 2019

  Beste lezer, Vanaf 1 januari 2019 is het Decreet over het Lokaal Bestuur in werking getreden. Onze redactie en onze auteurs zijn hard aan het werken om alle teksten aan te passen aan dit decreet. Gelieve er rekening mee te houden dat op dit ogenblik nog niet alle teksten aangepast zijn. Als u hi...

 • 26e Europese ESN-congres, Sevilla

  Op maandag 28 mei opende Christian Fillet, OCMW-secretaris van Brugge, voorzitter van het ESN én redactielid van VIEWZ, het 26e Europese congres voor openbare sociale diensten in gaststad Sevilla. ESN is het Europees Sociaal Netwerk met leden uit 33 verschillende lidstaten. Bijkomend ...

 • 20e verjaardag Kinderrechtencommissariaat: Kind in alle staten

  Dit jaar viert het Kinderrechtencommissariaat haar twintigste verjaardag met 'Kind in alle staten'. Vier mee op 15 juni 2018 samen met Kristel Verbeke, Bert Gabriëls, Ish Ait Hamou en Dalilla Hermans in de Bijloke in Gent. Op het programma staan debatten over onder meer racisme, onde...

 • Dag van het Gezin - Partners in tijden van ouderschap

  Hoe zien partnerrelaties er vandaag uit? Hoe verandert een partnerrelatie bij de komst van een kind en bij andere gezinstransities? Hoe hangen problemen in partnerrelaties en in de opvoeding samen? Vinden hulpverleners het moeilijker om over de partnerrelatie te praten dan over de opvoeding van d...

 • Eén agentschap voor kinderen, jongeren en hun gezinnen

  De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn versmelten tot één om kinderen, jongeren en gezinnen beter te kunnen ondersteunen. Met deze eenmaking kiest de Vlaamse overheid resoluut voor meer eenheid en een efficiënter beleid in het belang van alle kinderen, jonger...

 • Het voorjaar van VIEWZ: niet te missen events!

  VIEWZ kijkt uit naar een goedgevuld voorjaar. Kom gerust kennismaken op een van de volgende events, waar we met een infostand aanwezig zullen zijn.   - 24 april 2018, De Bijloke Gent: VVSG Inspiratiedag Zorg - 25 mei 2018, The Egg Brussel: Sociaalwerkconferentie - 7-8 juni 2018, Antwerpe...

 • Reflecties op één jaar persoonsvolgende financiering

  De persoonsvolgende financiering voor mensen met een handicap bestaat één jaar. Voor de redactie van VIEWZ, het driemaandelijkse tijdschrift voor en door de welzijns- en zorgprofessionals, het uitgelezen moment om terug te kijken ... en vooruit te blikken.   Dat doen we met d...

 • Sociaalwerkconferentie - 24 mei 2018 - The Egg, Brussel

  Op 24 mei vindt de sociaalwerkconferentie plaats in The Egg in Brussel. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is.   De sociaalwerkconferentie wil komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbe...

 • De Kinderopvangvinder

  De zoektocht naar kinderopvang is voor (aanstaande) ouders vaak een moeilijke opdracht. Het decreet van 20 april 2012 (houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters) bepaalt daarom dat elke gemeente een lokaal loket kinderopvang moet hebben. Uit een bevraging van Kind en Gezi...

Pagina's