Archief

 • Focus op fixatie: naar een fixatiearm beleid

  Fixeren in de ouderenzorg, het gebeurt nog te vaak. Toch zijn er veel nadelen aan verbonden en kan de bewoner lichamelijke en/of mentale schade oplopen. Net daarom heeft men de laatste tijd de mond vol van een fixatiearm of fixatievrij beleid.   Op deze studienamiddag, die doorgaat in Brug...

 • Zorg en welzijn zetten de deuren open op zondag 19 maart

  Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening bezocht voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het oude rusthuis en het moderne woonzorgcentrum? Op zondag 19 maart ontvangen meer dan 170 zorg- en welzijnsorganisaties en scholen het...

 • Het zorgbedrijf, ervaringen uit de praktijk

  Zeggen dat de sector van welzijn en zorg voor grote uitdagingen staat, is een open deur intrappen. Patiënten en cliënten worden kritischer. Zorgaanbieders moeten transparant zijn en werken aan innovatie en efficiëntie. De uitdagingen waarvoor ze staan zijn niet gering en stimuleren...

 • Met gebundelde krachten naar een trefzekere toekomst: Afspraak op de #VVSGTREFDAG?

  Op 12 oktober is het zover: dan vindt in Gent opnieuw de Trefdag plaats. Als medewerker of mandataris van het lokale bestuur krijgt u die donderdag heel wat verse ideeën en sterke voorbeelden aangereikt, o.a. op de aardig bevolkte infobeurs.     Naar goede gewoonte tekent ook ...

 • Opleiding "Vroegtijdige zorgplanning" - 26 oktober 2017 - Gent

  De wetgeving rond het levenseinde geeft Belgische burgers de kans om wensen over zorg en levenseinde te bespreken, te verduidelijken en eventueel op papier te zetten. Dit gaat dan om wetten betreffende palliatieve zorg, euthanasie en patiëntenrechten.   Hoewel deze wetgeving al 15 jaa...

 • Aanpassing van de leefloonbedragen en interventiedrempels van de verwarmingstoelage

  Vanaf september stijgt het leefloon met 0,9 procent. De omzendbrief met betrekking tot verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie vanaf 1 september 2017, kan via deze link geconsulteerd worden (bro...

 • Vijftig jaar VOT - JEZ11 in beeld

  Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september viert de Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen haar gouden jubileum. Vijftig jaar geleden werd deze organisatie boven de doopvont gehouden. De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is een OCMW-vereniging van de OCMW's van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Ware...

 • Studiedag - Met de handen in het haar: hoe collega's elkaar kunnen helpen bij moeilijke omgangssituaties met ouderen

  In de dagelijkse praktijk worden hulpverleners in de ouderenzorg meer dan eens geconfronteerd met moeilijk hanteerbare situaties. Het vergt vaak heel wat kennis en ervaring om deskundig met deze situaties om te gaan. Tijdens deze studiedag van Odisee - Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschap...

 • De zomer in met UiTPAS!

  In Vlaanderen gaat er waarschijnlijk niet één dag voorbij zonder dat er iets te beleven valt. In een cultuurcentrum, een parochiezaal, het lokaal van een vereniging of het feestzaaltje achter een café. Vlamingen houden van cultuur, kunst, hobbyclubs en feesten. En toch zien w...

 • Best practices

  Ons nieuwe vaktijdschrift VIEWZ is binnenkort al aan haar vierde nummer toe. VIEWZ 2017/2 rolt half juni van de persen en bundelt naar goede gewoonte een waaier aan zowel beleidsmatige als praktijkgerichte artikels. Dat het tijdschrift gesmaakt wordt, staat nu al vast! Veel kunnen we nog niet ver...

 • Sociaal vernieuwen met burenhulp

  Burenhulp. Iedereen kan zich er wel iets bij voorstellen. Mensen vragen iets kleins aan andere mensen uit hun buurt. Dat kleins kan groter worden of regelmatiger terugkeren. Het lijkt evident, maar in de praktijk blijkt elkaar helpen complexer te zijn dan het lijkt. Vandaag is er een groeiende in...

 • Opleiding: Intervisie met impACT - Effectievere intervisiemomenten in de sociale sector

  Bekruipt je tijdens overlegmomenten met collega's - de zogenaamde intervisiemomenten - ook soms het gevoel dat je niet de inzichten krijgt die je nodig hebt om echt vooruit te geraken met je cliënt? Frustreert het je soms dat collega's elk geval van naaldje tot draadje uit de doeken ...

 • De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk

  De wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, ook wel de wet Peeters genoemd, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017. De meeste bepalingen ervan treden retroactief in werking vanaf 1 februari 2017. De wet wil werk op maat mogelijk maken en een moderne wer...

 • 25e ESN-congres Malta, 26-28 juni 2017

  Van 26 tot 28 juni 2017 wordt in Valletta het 25e congres van het ESN (European Social Network) georganiseerd. Gastland Malta is voor het eerst voorzitter van de Raad van de Europese Unie, en dat van januari tot juni 2017. Het Europees Sociaal Netwerk brengt lokale besturen uit alle Europese lan...

 • VIEWZConnect gelanceerd!

  Op 15 december 2016 organiseerde de POD Maatschappelijke Integratie een evenement naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het OCMW. Ook VIEWZ was van de partij. Hierdoor konden de honderden deelnemers van dit bijzondere evenement niet alleen kennismaken met het nieuwe tijdschrift VIEWZ, ...

 • Nieuwe publicatie op VIEWZConnect: Beter in team

  "Beter in team - Een leidraad voor de begeleiding van teams in de ouderenzorg" is een gloednieuwe publicatie van de hand van Lies Van Assche, met de medewerking van Luc Van de Ven. Hoe kunnen teams een kwalitatieve omgang met ouderen en hun familie garanderen? En hoe kunnen teams in die...

 • Opleiding "Kwaliteit in de ouderenzorg" - 7 februari 2017

  Kwaliteit in de zorg in het algemeen, en in de ouderenzorg in het bijzonder, is een erg actueel thema. Maar wat is kwalitatieve zorg? Tijdens deze studienamiddag, die doorgaat in Leuven op 7 februari 2017, benaderen vijf specialisten dit thema elk vanuit hun expertise. Volgende luiken komen aan b...

 • 40 jaar OCMW

  Naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de OCMW's, organiseert de POD Maatschappelijke Integratie op donderdag 15 december 2016 een evenement om de werking van de OCMW's en de mensen die ze helpen in de kijker te zetten. De OCMW's staan vandaag voor veel meer uitdagingingen ...

 • Laureaat van de Arbeid

  De Laureaat van de Arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen in de bloemetjes te zetten voor hun professionele inzet. Goed werk mag wel eens onder de aandacht gebracht worden en schouderklopjes zijn er nooit te veel. Samen met het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid willen ...

 • Internationale dag voor de uitroeiing van armoede

  Op 22 december 1992 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 oktober uit tot Wereldarmoededag. Hiermee werden staten en verenigingen opgeroepen om armoede op de agenda te zetten en aandacht te hebben voor alle mensen die er elke dag opnieuw tegen strijden. De datum van 17 oktober v...

Pagina's