Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Flexi-jobs nu ook mogelijk in de zorgsector!

  Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten. Sinds 1 januari 2023 is het mogelijk om als lokaal bestuur in...

 • De ethische kwestie - Wanneer is minder net meer?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. Wanneer ik deze column schrijf, berichten media over het vertrek van Jacinda Ardern als premier van Australië. Zij wordt geprezen omwille...

 • Programma Innovatieve Overheidsopdrachten zoekt projecten voor innovatieve aankopen

  Werk je voor een Vlaamse overheid of een Vlaamse publieke organisatie? Heb je een idee of uitdaging waarvoor er niet meteen een kant-en-klare oplossing beschikbaar is op de markt? En wens je ondersteuning bij de aankoop van deze innovatieve oplossing? Dan ben je bij het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten...

 • OPROEP - Regionale organisatienetwerken, het participatie- en netwerktraject

  Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken waarin lokale besturen en organisaties samen leren en samen acties opzetten rond het participatie- en netwerktraject voor nieuwkomers. Europa WSE investeert in de opstart van 18 regionale organisatienetwerken waarin lokale besturen...

 • OPROEP - Opstart Gemeenschapsdienst lokale besturen

  Om langdurig werkzoekenden sterker te activeren en hun competenties te versterken voert de Vlaamse Regering de gemeenschapsdienst in. De gemeenschapsdienst zal juridisch worden uitgewerkt als een vorm van werkervaringsstage. Binnen het competentieversterkend traject gemeenschapsdienst zal de langdurig...

 • Wordt WOONSTRIJDERS het woord van het jaar? - Geen dak- en thuisloosheid meer in 2030

  Wouter Torfs en Bart Claes van CAW schreven een opiniestuk om dakloosheid tegen 2030 de wereld uit te helpen. Vaak lijkt het dat mensen enkel tijdens de winter dak- en thuisloos zijn. Dat klopt uiteraard niet. Dakloosheid is spijtig genoeg iets van alle seizoenen, terwijl het er, anno 2023, gewoon niet...

 • 35 woonzorgcentra starten met Tubbe-avontuur, een huis waar het goed wonen en werken is

  Met Tubbe wil men van woonzorgcentra aantrekkelijke plaatsen maken, waar het goed wonen en werken is. Een relatiegerichte en veilige zorg is het doel, met veel inspraak van alle betrokkenen. Het gevolg: voor iedereen een beter leven. Vijfendertig nieuwe woonzorgcentra krijgen in 2023 ondersteuning van...

 • Interim- en projectverpleegkundigen: van vrije keuze naar noodzakelijk kwaad?

  Het valt niet te ontkennen. Door tekorten, zowel op de werkvloer als voor het behalen van allerhande normen, maken veel zorginstellingen noodgedwongen gebruik van interim- en projectmedewerkers. De invulling van zowel zorgkundigen als verpleegkundigen op de werkvloer is hierdoor absoluut geen vrije keuze...

 • Nieuw kwaliteitshandboek "Ventilatie in woonzorgcentra"

  Aan welke eisen moet een ventilatiesysteem in een woonzorgcentrum voldoen? Vanaf wanneer noemen we de binnenlucht ‘ongezond’ en hoe volgt u dat op? En welke maatregelen neemt u om in elk seizoen te zorgen voor een goede luchtkwaliteit? De antwoorden vindt u in het kwaliteitshandboek. Dit...

 • Game(L)over helpt jongeren met riskant gameprofiel

  Zit jij ook vaak met je hoofd bij het gamen? Over die vraag gaan drie filmpjes die sinds oktober te zien zijn op YouTube en TikTok. Ze maken Game(L)over bekend, een nieuwe tool van De Druglijn die jongeren en hun ouders helpt om het evenwicht te vinden tussen gamen en andere activiteiten.   VAD/De...

 • COLUMN - Krijgen en houden

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … De Vlaamse social...

 • Groen licht voor innovatief woon- en zorgproject in Izegem

  Stad Izegem keurde de vergunningsaanvraag goed voor zeven wooneenheden voor beschermd wonen in het centrum van de stad. Opmerkelijk: het gaat om een privé-initiatief met een sociaal doel. Pieter en Saskia Haesbrouck-Vanderhaeghe zijn de gezichten achter het opmerkelijke project. Ze slaan...

 • Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf mogen breder rekruteren

  Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen voortaan ook Vlaamse financiering krijgen voor de aanwerving van medewerkers met een achtergrond buiten de klassieke zorgberoepen. Zo kunnen logistieke medewerkers aangesteld worden die tegelijk ook taken uit handen nemen van de verpleegkundigen en zorgkundigen...

 • COLUMN - Vrijheid blijheid

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … “Freedom!”...

 • "Ik weet echt niet hoe ik de winter moet doorkomen" - alleenstaande mama Hanna over de energiecrisis

  In 2022 bereikten de energieprijzen een recordniveau. Net zoals tijdens de coronapandemie, werden de meest kwetsbare burgers het eerst en het zwaarst getroffen. Naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober brengt CAW Limburg het verhaal van Hanna, een alleenstaande mama uit...

 • Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen allemaal voor de sociale uitkeringen?

  1.    Inleiding De spilindex werd overschreden in de maand juli 2022.   Deze overschrijding heeft een impact enerzijds op de sociale uitkeringen en anderzijds op de lonen en wedden van het overheidspersoneel. De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding...

 • 'Het kleine helpen' - bouwen aan buurtnetwerken en meer zorgzaamheid in de buurt

  De Thomas More Hogeschool ontwikkelde drie podcastafleveringen waarin 'het kleine helpen' centraal staat. Tijdens het luisteren komt u te weten wat het kleine helpen is, en hoe u het in de praktijk kunt omzetten. Thomas More ontwikkelde in het kader van de projectoproep Zorgzame...

 • International Conference on Integrated Care - 22-24 mei 2023

  Volgend jaar zal de International Conference on Integrated Care doorgaan in Antwerpen van 22 tot en met 24 mei. U kan niet alleen deelnemen aan de conferentie, maar ook een abstract indienen: een voorstel tot presentatie, postersessie of uitwisseling. Het is de ideale manier om een aspect van geïntegreerde...

 • Individueel maatwerk start op 1 juli 2023

  Op vrijdag 15 juli keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit maatwerk bij individuele inschakeling goed. Individueel maatwerk biedt ondersteuning aan werkgevers bij de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking en aan zelfstandigen met een arbeidsbeperking. Het uitvoeringsbesluit...

 • COLUMN - Ik heb iets met Udo Jürgens*

  Benedikte Van Eeghem is communicatiemedewerker bij OCMW Brugge, copywriter, tekstredacteur en blogger. Voor VIEWZ levert ze deze maand de column 'Ik heb iets met Udo Jürgens'. “Merci kost geen geld”, zei mijn grootvader zaliger wel eens. Het was zo’n typische uitspraak...

Pagina's