Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Gloednieuwe brochure over Kopzorgen Verdienen Zorg

  Zag jij 'm al? De gloednieuwe Kopzorgen-brochure van de Vlaamse Ouderenraad? Het is een laagdrempelige brochure met veel ruimte over getuigenissen, inspirerende praktijken en visies. Het is een terugblik op een jaar lang campagne voeren om de geestelijke gezondheid voor ouderen naar een hoger...

 • COLUMN - I like big but's

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Net als ee...

 • MASTERCLASS - Deskundige begeleiding in een kwaliteitsvolle ouderenzorg

  Als zorgprofessional in de ouderenzorg, is het uitermate belangrijk om voldoende kennis en inzicht in de leefwereld van ouderen en hun problematiek te verkrijgen om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen aanbieden. In deze masterclass nemen vijf experten uit Nederland en België u mee in actuele ...

 • Handicap in Brussel: Brusselaars vallen door de mazen van het net

  Het aandeel personen met een handicap die een persoonsvolgend budget hebben, ligt in Brussel vier keer lager dan in Vlaanderen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de situatieanalyse ‘Personen met een handicap in Brussel’, dat het Kenniscentrum WWZ uitvoerde in samenwerking...

 • Hoe stimuleren Vlaamse steden en gemeenten onze gezondheid?

  Vlaamse steden en gemeenten hebben steeds meer aandacht voor de mentale gezondheid van hun inwoners – wat mogelijk te maken heeft met de coronacrisis. Dat blijkt uit de indicatorenbevraging 2020 van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, een vierjaarlijkse grootschalige peiling die het prev...

 • VIEWZ seminar ruimte en zorg 29/10/2021 - definitief programma!

  Hoe kunnen we zorg op een kwalitatieve en inclusieve manier organiseren in onze omgeving? Welke zijn de lacunes in ons huidige zorgaanbod? De coronacrisis heeft de inplanting van zorgfaciliteiten in een ruimtelijk kwalitatief en duurzaam kader alleen maar meer aan belang doen winnen. Het VIEWZ se...

 • Van gesloten afdeling naar 'beschermde' afdeling

  Een doordachte camouflage van liften en deuren vermindert wegloopgedrag bij mensen met dementie. Ook door het bekleden van ramen en glaspartijen nemen negatieve prikkels af. Livibel heeft heel wat ervaring in het omvormen van gesloten afdelingen naar 'beschermde' afdelingen, zodat de bewo...

 • Projectoproep Stichting P&V (2021): Connecting You(th)

  Steeds meer lijken er verschillende groepen naast elkaar in de samenleving te leven, vooral volgens onderwijsniveau of -vorm. We komen elkaar minder tegen, wonen in andere buurten, gaan naar andere sportclubs of scholen …  Dit heeft negatieve gevolgen voor de sociale cohesie en d...

 • Opleidingen 'Subsidies zoeken, vinden en beheren'

  In december organiseert Subsidiemanager twee opleidingen om het zoeken, vinden en beheren van subsidies te bevorderen. De praktijkgerichte opleiding richt zich enerzijds op actoren in de sociale economie en anderzijds op dienstverleners rond personen met een beperking. Tijdens deze opleiding zal ...

 • Minimuminkomens beschermen niet tegen armoede

  CEBUD onderzoekt voor 2020 de doeltreffendheid van de minimuminkomens in Vlaanderen, die volstaan meestal niet om menswaardig te kunnen leven.  Het kunnen beschikken over een toereikend inkomen is essentieel om armoede te bestrijden. Een structureel tekort aan inkomen heeft een negatieve im...

 • Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

  Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus overliepen we in de septembereditie van de nieuwsbrief alle aanpassingen aan salarissen, toelagen en vergoedingen in de context van lokale besturen. We vervolledigen het tweeluik met een helder overzicht van wat op het v...

 • Oproep De Warmste Week #DWW21: projecten die bouwen aan een toekomst waarin je kan zijn wie je bent

  Met de Warmste Week streeft de VRT al jaren naar een warmere, meer betrokken samenleving. Dit jaar kiest De Warmste Week voor een nieuwe aanpak. 21 jongeren nemen Vlaanderen op sleeptouw rond één maatschappelijk thema: ‘Kunnen zijn wie je bent’. De Warmste Week zal geld ...

 • Praktijkevent - Sociaal ondernemen in de ouderenzorg | Gratis interactieve sessies "Gericht gematcht"

  Vzw de Biehal, De Sprong vzw, vzw Maatwerkbedrijf De Ploeg, WZC Sint-Jan Berchmans, WZC Ter Vest en WZC Home Elisabeth nodigen jou graag uit, in samenwerking met Vanden Broele (Subsidiemanager), voor hun interactieve sessies “Gericht gematcht - een duurzame samenwerking tussen sociale ...

 • Livibel gaat voor het mentale welzijn in de woon- en zorgsector

  Woon- en zorgruimtes worden echte belevingsplekken waar iedereen zich thuis voelt. Dit kan door het scheppen van rust, sereniteit en veiligheid of door het creëren van een stimulerende omgeving waar creativiteit en innovatie kunnen floreren. We doen dit door het deskundig en functioneel bekl...

 • Overheden samen in de bres voor meer welzijnsgroen

  Natuur maakt gelukkiger, vermindert stress en helpt bij herstel. Het is dan ook een goede zaak dat de zorg steeds meer aandacht heeft voor meer groen in en rond voorzieningen. Overheden uit de zorg- en natuursector slaan de handen in elkaar om voorzieningen daarbij te ondersteunen.  In 2019...

 • COLUMN - Passie voor cycling

  Tom Vandooren is docent aan de Arteveldehogeschool, auteur en consultant. Regelmatig kijkt hij voor VIEWZ met een kritische en uitdagende blik naar de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Dit onder het motto “drup & drover”: soms er boenk op, nu en dan er los over … Soms grasd...

 • 14 lokale besturen rollen samen Gele Doos uit in Zuid-West-Vlaanderen

  14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen starten met de verdeling van de Gele Doos. In de eerste fase kunnen zelfstandig wonende 80-plussers er gratis eentje aanvragen. De Gele Doos is een kleine brooddoos die belangrijke medische, persoonlijke en contactgegevens bevat en in de deur van de koelkast b...

 • De ethische kwestie - Wat heet persoonsgericht?

  Linus Vanlaere is auteur en zorgethicus verbonden aan sTimul: zorgethisch lab (Vives) en KULeuven. In deze column behandelt hij telkens een ethische kwestie. ‘Zal ik in het woonzorgcentrum naar schlagers moeten luisteren? Of bel ik beter nu al om te zeggen dat ze de Sex Pistols moeten klaa...

 • De impact van de COVID-19-crisis op de noodzakelijke uitgaven van lage-inkomensgezinnen

  De onzekerheid die de COVID-19-crisis teweegbracht, de beperkingen van overheidswege en het inkomensverlies dat veel huishoudens leden, hebben gezorgd voor verschuivingen in de koopkracht van gezinnen. Deze bijdrage focust op het effect van de crisis op de consumptieve bestedingen van lage-inkome...

 • Financiële steun voor coaching aan woonzorgcentra die het Tubbe-model willen implementeren

  De woonzorgcentra staan voor een onvermijdelijke uitdaging: ze moeten hun bewoners de nodige zorg bieden, rekening houdend met hun individuele noden en wensen, in een kader dat zowel aangenaam is voor het personeel als voor de bewoners. En natuurlijk tegen een betaalbare prijs. Deze uitdaging voo...

Pagina's